Een geslaagd slotsymposium prepromotietraject

Pre-promotietraject

04 maart 2021

Vijf mbo-docenten presenteerden op 17 februari in een goedbezocht slotsymposium van het prepromotietraject hun onderzoeksvoorstel voor promotieonderzoek. Ruim anderhalf jaar verdiepten zij zich in het opstarten van promotieonderzoek en het opfrissen van hun onderzoeksvaardigheden en gingen zij op zoek naar een promotor aan een universiteit. De promovendi lichtten hun concept-onderzoeksvoorstel toe aan een proefcommissie van hoogleraren en gepromoveerde onderzoekers. Ook beantwoordden zij vragen van andere geïnteresseerden vanuit mbo-scholen, docentopleidingen, de MBO Raad en het ministerie van OCW.

Ervaringen mbo-docent pre-promotietraject en commissielid

“In aanloop naar de presentatie voor de commissie ontstonden er nog veel vragen bij mezelf over mijn onderzoeksplan. Dat maakte het best spannend om voor een grote groep kritische luisteraars online te presenteren. Het was echt een moment om publiek te gaan met je onderzoek en je ideeën. De standpunten en vragen van de commissieleden hebben me weer aan het denken gezet. Naderhand was er wel opluchting dat ik het toch gedaan heb en dat er genoeg aanknopingspunten liggen om mijn onderzoeksvoorstel door te ontwikkelen. De online sessie zat goed in elkaar en alles verliep goed op schema. Dat gaf ook rust voor mij als presentator!” – mbo-docent pre-promotietraject

 

“Ik vond het heel mooi om te zien hoe de deelnemers aan het traject zo gedreven werken aan hun onderzoek en hun collega’s daar ook in mee weten te nemen. Je ziet dat ze met hun onderzoek iets in beweging zetten, dat vind ik inspirerend.” – Commissielid

Prepromotietraject voor mbo-docenten

In het mbo wordt steeds meer de waarde ingezien van onderzoek. Steeds meer docenten krijgen de kans om onderzoek te doen, bijvoorbeeld in een masternetwerk of binnen practoraten. Dit symposium was onderdeel van de derde leergang van het ‘Pre-promotietraject voor docenten in het mbo’. Het pre-promotietraject ondersteunt docenten die nog een stapje verder willen gaan en promotieonderzoek ambiëren. Samen met de BVMBO werd dit derde traject op feestelijke wijze afgesloten. De deelnemers hebben gedurende het traject veel geleerd over onderzoek doen, en tegelijkertijd een impuls gegeven aan onderzoeksactiviteiten in hun school. Dit gaan ze de komende tijd met veel gedrevenheid en enthousiasme voortzetten. We verwachten nog veel van ze te horen!

“Ik was positief verrast door de onderwerpen waar de kandidaten onderzoek naar willen doen. Stuk voor stuk relevant voor het mbo én voor het vergroten van de kennisbasis.” – Commissielid

Onderzoeksvraag prepromotietrajct

Aanmelden nieuw traject

Is promoveren in het mbo iets voor jou? In september 2021 start een nieuwe editie van het prepromotietraject. Dit traject helpt je om te onderzoeken of promoveren iets voor jou is en bij het vormgeven van jouw onderzoek en promotietraject. Aanmelden kan t/m 1 juni 2021 en kan via dit aanmeldformulier.

Initiatiefnemers

Het pre-promotietraject is ontwikkeld op initiatief van de beroepsvereniging opleiders in het mbo (bvmbo) met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO), Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht (HU) en de Open Universiteit (OU). In september 2021 start de 4e ronde van het pre-promotietraject.

Logo's pre promotietraject

Het prepromotietraject maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gesubsidieerde programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ bij ECBO.