Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO? 

Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Werkplekleren in het beroepsonderwijs

01 oktober 2019

Nederlanders zijn enthousiast over het idee van een digitale portal over scholingsmogelijkheden, die van overheidswege wordt ingericht. Dat neemt niet weg dat voor een belangrijke groep mensen zo’n portal niet het beste instrument is om de deelname aan scholing dichterbij te brengen. Dit blijkt uit onderzoek dat ECBO en CentERdata hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees hierover meer in de onderzoekspublicatie.