ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

08 november 2019

“Hoe kunnen we invulling geven aan de samenleving als het huis dat we samen bouwen, met een gezamenlijke woonkamer én privé-vertrekken?”

Vanuit die vraag van filosoof Jonathan Sacks en naar aanleiding van de aangepaste wet rond burgerschapsonderwijs gaat ECBO/CINOP met het ministerie van OCW, Mbo Raad, ROC Friese Poort en ROC Zadkine experimenteren met Diversiteit-ervaringen. Parallel hieraan bieden we geïnteresseerde scholen de mogelijkheid om onder onze begeleiding vormen te ontwikkelen die van toepassing zijn in de eigen school. Naast inhoudelijke professionalisering en begeleiding in het ontwikkelproces, faciliteren we uitwisseling van ervaringen tussen scholen.

Het project is in januari 2020 gestart met zo’n tien scholen. Wil jouw school ook aan de slag met diversiteit en inclusie? Deelname is nog steeds mogelijk. Pieter Baay vertelt je graag meer over de mogelijkheden en (financiële) randvoorwaarden. Voor vragen of aanmelden voor deelname kun je terecht bij pieter.baay@ecbo.nl

Zoals in onderstaande brochure te lezen is, kent het project enkele uitgangspunten (bijvoorbeeld: van dialoog naar diapraxis) en kiezen we voor een praktische aanpak, waarin we experimenteren combineren met literatuuronderzoek en impactmetingen.