ECBO ondersteunt zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5

zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5

06 januari 2021

De onderzoeksbureaus ECBO en SEO Economisch Onderzoek evalueren de uitvoering van convenanten ter vermindering van het lerarentekort in het primair onderwijs in de vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere). Bijzonder aan het onderzoek zijn de evaluaties die de convenantspartijen zelf gaan uitvoeren.

Convenanten schoolbesturen po, gemeenten, pabo’s en OCW

De personeelstekorten in het primair onderwijs zijn het grootst in de gemeenten die behoren tot de G5. Deze gemeenten stelden noodplannen op om de tekorten aan te pakken. Naar aanleiding van deze plannen nemen de gemeenten extra maatregelen. Voor de uitvoering hiervan zijn convenanten ondertekend tussen schoolbesturen in het po, gemeenten, pabo’s en het ministerie van OCW.

Leerprocessen en handvatten voor bijsturing

Een belangrijk doel van het onderzoek is dat de uitkomsten bijdragen aan leerprocessen en handvatten leveren voor bijsturing gedurende de looptijd. Daarvoor voorzien ECBO en SEO de convenanten van input over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het onderzoek brengt in kaart wat de uitvoering van de convenanten bijdraagt aan de vermindering van de personeelstekorten. Ook monitoren de onderzoeksbureaus het uitvoeringsproces en de opbrengsten van de maatregelen en begeleiden zij het proces van zelfevaluatie.

Zelfevaluatie en kennisdelingsmomenten

Doel van de zelfevaluatie is te reflecteren op de probleemanalyse per gemeente en de uitvoering van de maatregelen om op basis daarvan bijsturing te overwegen. Daarnaast zijn er kennisdelingsmomenten tussen de G5 en voor partijen buiten de G5.

Gerelateerde items