Digital learning in learning communities

Terugblik

21 december 2021

Op 17 november organiseerde ECBO een digitale bijeenkomst om kennis te delen over het onderzoeksproject dat werd uitgevoerd voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de rol van digitaal leren in learning communities (hybride leeromgevingen waar onderzoek, werken, innovatie én leren met elkaar verbonden zijn) en de bijdrage die dat kan leveren in het versnellen van innovatieprocessen.

De wereld van leergemeenschappen

Thomas Lans opende de bijeenkomst met een introductie over de wereld van leergemeenschappen en de rol die digitaal (ondersteund) leren daarin kan spelen. Daarbij presenteerde hij de bevindingen uit het Position Paper ‘Digital learning als versneller van kennisbenutting in de energietransitie’. Digital learning maakt het leren over grenzen – zowel fysieke, geografisch als disciplinaire grenzen – mogelijk en kan daardoor bijdragen als versneller van kennisbenutting in de energietransitie, door:

  1. Op grote schaal de energie- en transitiekennis te versterken.
  2. Individuele leerroutes mogelijk te maken om voldoende mensen te om-, her-, of bijscholen.
  3. Interactie en co-creatie aan te jagen.
  4. Het creëren van experimenteerruimte voor ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en handelingsperspectieven.

Na de presentatie van Thomas Lans heeft Bart Kleine Deters een aantal praktijkvoorbeelden toegelicht om te laten zien hoe verschillende initiatieven digitaal leren hebben vormgegeven. Een van de praktijkvoorbeelden besproken is Virtuele Leermeesters, die met Augmented Reality leermeesterschap op afstand mogelijk maken.

De game City Skylines

Een laatste presentatie werd gegeven door Wouter Sluis-Thiescheffer over de game City Skylines. De Fontys in Venlo heeft dit spel zodanig aangepast dat een gedeelte van Venlo is nagebouwd, met als doel het dialoog op gang te brengen tussen de driehoek bedrijf, bedrijventerrein en stad over wegen naar de energietransitie die ieders belang meewegen. In City: Skylines kunnen studenten testen welke duurzaamheidsmaatregelen het meest geschikt zijn in verschillende scenario’s. Hoewel technisch heel indrukwekkend, bleek het nog niet zo makkelijk om de verschillende bedrijven aan het gamen te krijgen.

Noodzaak van digitaal werken

Tussen de presentaties door zijn deelnemers met elkaar en de onderzoekers in gesprek gegaan. Welke vragen over digitaal leren en learning communities leven er? Hoe gebruik jij beiden in jouw transitieopgave? Deelnemers zagen de noodzaak om leerprocessen zo soepel mogelijk te maken in leergemeenschappen, en de potentie die digitaal ondersteund leren daarbij heeft. Men vindt het lastig om daarin echt innovatief te zijn. Door corona is digitaal werken en vergaderen gemeengoed geworden, maar veel verder gaan de meesten nog niet.

Bekijk hieronder de opname van het plenaire onderdeel van de bijeenkomst.

Zet de volgende stap!

Mocht jouw leergemeenschap nu ook de volgende stap willen maken in digitaal leren, neem dan contact op met Bart Kleine Deters (bart.kleinedeters@ecbo.nl). In 2022 gaat de laatste fase van het onderzoek in: het actie-onderzoek. Hierin ondersteunen we learning communities met de diagnose van hun digitaal leren-uitdaging, het verkennen van mogelijke oplossingen, en het piloten van een (kleine) interventie om digitaal leren (beter) toe te passen. Een mooie kans om te versnellen dus!

Gerelateerde items