Canon beroepsonderwijs: jouw gids voor kennis uit onderzoek

Canon beroepsonderwijs website

04 februari 2021

Neem een kijkje op de vernieuwde Canon beroepsonderwijs site. De Canon is jouw gids in de complexe wereld van het mbo, volwasseneneducatie en een leven lang ontwikkelen. Je vind er artikelen die kennis bundelen uit actueel onderzoek uit deze sector. Denk aan onderwerpen zoals gepersonaliseerd leren, hybride leeromgevingen en makersonderwijs. De artikelen bieden een toegankelijk overzicht van onderzoek, deskundigen, wet- en regelgeving en bijbehorende bronnen binnen het mbo, volwasseneneducatie en een leven lang ontwikkelen. Zo heb je alle informatie altijd gemakkelijk bij elkaar.

Voor wie?

De artikelen op Canon beroepsonderwijs zijn interessant voor iedereen die in of met het beroepsonderwijs en de volwasseneducatie werkt. De Canon is ingedeeld in tien thema’s zoals o.a. beoordeling en examinering, curriculum en/of leerinhouden en onderwijsstelsel, wetgeving en beleid. Hierdoor vind je snel de voor jou relevante artikelen en informatie. Er verschijnen regelmatig nieuwe artikelen of bestaande artikelen krijgen een update. Dit om up to date te blijven in een sector die continu aan verandering onderhevig is.

Canon beroepsonderwijs in onderdeel van het Kennisverspreidingsprogramma dat ECBO uitvoert met subsidie van het NRO.

Canon beroepsonderwijs logo