Bekijk de top 5 webinars van ECBO

30 maart 2020

We merken dat er, naast de dagelijkse hectiek rondom het organiseren van (beroeps)onderwijs op afstand, nu ook ruimte ontstaat voor reflectie en ontwikkeling. Omdat we vragen krijgen van docenten zetten we graag onze 5 meest bekeken webinars voor je op een rijtje. Zo kun je op een rustiger moment je kennis bijspijkeren over:

 • Breed ondernemerschap:
  In dit webinar dagen onderzoekers je uit je eigen ondernemerschapsonderwijs te bekijken en te verbeteren. Waar ligt de focus van jullie ondernemerschapsonderwijs? En: Hoe stimuleer je ondernemendheid en ondernemerschapsvaardigheden bij je studenten?
 • Vraagarticulatie:
  Hoe signaleer je nieuwe vraagstukken binnen je school? Hoe bepaal je samen waar je verder onderzoek naar doet? Kijk het webinar vraagarticulatie terug en ervaar hoe jij dit kan vormgeven binnen je eigen school.
 • Hybride onderwijs:
  Hoe creëer je als docent voor je studenten verbinding tussen theorie en de beroepspraktijk? Dit webinar gaat in op wat hybride onderwijs is, waarom het belangrijk is en hoe je er daadwerkelijk vorm aan geeft.
 • Kritisch denken:
  Het beroepsonderwijs heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen van kritisch denkvermogen bij studenten. Dit webinar deelde uitgangspunten over het stimuleren van kritisch denken en ging in op wat dit betekent voor het onderwijs en docentvaardigheden.
 • Beroepskennis:
  Hoe help je studenten om van theoretische inzichten en praktijkinzichten echte beroepskennis te maken?

Bekijk hier alle webinars van ECBO.

Kennisverspreiding

Deze webinars maken deel uit van het door NRO gesubsidieerde Kennisverspreidingsprogramma bij ECBO. Met dit programma dragen wij bij aan het versterken van het kennisniveau en het onderzoeksklimaat in de sector beroepsonderwijs. Door kennis uit onderzoek toegankelijk te maken, dragen wij bij aan het vernieuwen en verbeteren van het beroepsonderwijs. En agenderen we nieuwe vraagstukken.

Meer lezen over dit thema?