Adviesrapport | Eindtermen taalschakeltraject onderwijsroute inburgering

06 juli 2020

Naar aanleiding van het nieuwe wetsvoorstel Wet inburgering stelden de ministeries van OCW en SZW de tijdelijke commissie ‘Eindtermen taalschakeltraject onderwijsroute inburgering’ in om een advies op te stellen met ontbrekende eindtermen. ECBO ondersteunde de commissie bij het opstellen van het advies. Op 2 juli stuurde onderwijsminister Van Engelshoven het advies naar de Tweede Kamer. In de kamerbrief schrijft zij dat het advies van de tijdelijke commissie integraal wordt overgenomen: de eindtermen van het taalschakeltraject zullen via een ministeriële regeling worden vastgesteld.

Volgens het wetsvoorstel zijn er vanaf 1 juli 2021 drie routes die inburgeringsplichtigen kunnen volgen. Een daarvan is de onderwijsroute. Het doel van de onderwijsroute is om inburgeringsplichtigen te laten inburgeren en hen voor te bereiden op doorstroom naar een kwalificerende opleiding. Dit gebeurt via het taalschakeltraject.

Het rapport geeft advies over de eindtermen van dit traject voor onderwijs in deficiënte vakken, het ontwikkelen van leervaardigheden en voor het ontwikkelen van vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze.

Meer lezen over dit thema?