Aandacht voor mensenrechten in het mbo nog niet structureel ingebed

04 juni 2020

Aandacht voor mensenrechten binnen burgerschapsonderwijs in het mbo blijkt eind 2019 nog niet vanzelfsprekend te zijn. In de meeste scholen wordt dit thema behandeld, maar daarbij gaat het vooral om activiteiten van individuele docenten. Dit blijkt uit het ECBO onderzoek ‘Aandacht voor mensenrechten in het mbo’.

Aanleiding voor het onderzoek was de aanscherping van het examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen (EKB), om onderwijsaandacht aan mensenrechten te besteden bij mbo-studenten die na augustus 2016 zijn gestart. Het College voor de Rechten van de Mens gaf ECBO de opdracht te inventariseren hoe deze onderwijsaandacht drie jaar na de aanscherping vorm krijgt.

De inventarisatie levert relevante inzichten die leerzaam en bruikbaar zijn om het onderwijs in mensenrechten te verbeteren. Onderwijsaandacht voor mensenrechten is belangrijk voor de integratie en participatie van mbo-studenten, hun sociale weerbaarheid en beroepsperspectieven.

Naar aanleiding van het onderzoek diende Tweede Kamerlid Van den Hul een motie in, waarin zij de regering verzoekt dat in het onderwijs over mensenrechten aandacht wordt geschonken aan de Grondwet én de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Meer lezen over dit thema?

Nederlands en Rekenen in het mbo | Kennisproducten en professionaliseringsaanbod

Handleidingen formatieve toetstechnieken voor Nederlands en Rekenen