Dr. Patricia Brouwer in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

26 juni 2019

Vanuit verschillende onderzoeksinstituten, hogescholen en universiteiten heeft NRO zeven onderzoekers geselecteerd voor het ‘Expeditieteam Lerarenagenda’, waaronder dr. Patricia Brouwer van ecbo. Centraal staat als altijd wetenschappelijk onderzoek naar de professionalisering van de leraar van vandaag en morgen. In de ‘Expeditie Lerarenagenda 2019-2022’ werken we naar een onderzoeksplan dat innovatief is, grenzen doorkruist en onverwachte verbanden legt.

Toekomstige uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen

Het ministerie van OCW heeft in 2013 de ‘Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil’ uitgebracht om zo de toekomstige uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen in beeld te brengen. Met de Lerarenagenda heeft de overheid aangegeven hoe leraren verder ondersteund kunnen worden in hun professionalisering. Het ministerie van OCW heeft budget beschikbaar gesteld om via het NRO meerjarig onderzoek naar agendapunten uit de Lerarenagenda uit te zetten en te financieren. De jongste subsidieronde in het kader van de Lerarenagenda heet ‘Expeditie Lerarenagenda 2019-2022’.

Innovatief onderzoeksplan

In de ‘Expeditie Lerarenagenda 2019-2022’ werkt het expeditieteam aan een onderzoeksplan dat innovatief is, grenzen doorkruist én onverwachte verbanden legt. Deze Expeditie kent twee fasen:

  • Vanaf juni 2019 gaat het team op expeditie om een relevant en toekomstgericht onderzoeksplan naar leraren te ontwerpen
  • In december 2019 wordt het definitieve, uitgewerkte voorstel opgeleverd en gaat vervolgens fase 2 van start: uitvoering van het onderzoek.

Het doel van het subsidietraject Expeditieteam Lerarenagenda 2019-2022 is om een innovatief en samenhangend onderzoeksvoorstel te ontwerpen en onderzoek uit te voeren, vertrekkende vanuit een overkoepelend deel met daaronder meerdere, onderling samenhangende deelprojecten. Het innovatieve karakter krijgt onder meer door co-creatie vorm.

De drie thema’s die in samenhang onderzocht gaan worden zijn:

  • Toekomstbestendig leraarschap
  • Anders opgeleide leraren en gedifferentieerde onderwijsteams
  • Opleiden en professionaliseren: van institutionele barrières naar vitale coalities

Gerelateerde items