Netwerkweek

Home » Netwerkweek
Netwerkweek2017-02-18T15:50:42+02:00

Netwerkweek

Sint Lucas

Praktijkvoorbeeld SintLucas

Vakschool SintLucas heeft als doel midden in de samenleving te staan en een verbinding te vormen tussen leerlingen, studenten, medewerkers en de praktijk. Binnen en buiten school werken zij samen aan een toekomst in de creatieve industrie. Daarbij staan de eigen ontwikkeling én de ontwikkeling van de ander centraal.

Dit doen ze door mechanismen die sterk samenhangen met de loopbaancompetenties en 21ste-eeuwse vaardigheden: met elkaar samenwerken, netwerken, elkaar uitdagen, elkaar feedback geven en reflecteren op het eigen handelen. Dit komt onder andere terug tijdens de netwerkweken.

Thematische netwerkweek

In de netwerkweken werken studenten aan een centrale opdracht. In iedere netwerkweek (4 per jaar) staat een ander maatschappelijk thema centraal, waarin ook de burgerschapsdimensies terugkomen:
 • Je eigen politieke partij (politiek thema)
 • Mensenrechtenfestival (juridisch thema)
 • Pioniers van de toekomst (economisch thema)
 • Serious Request (sociaal-maatschappelijk thema)
 • Clothes infunny (economisch thema)
 • Leef (vitaal burgerschap)
In gemixte groepjes met studenten vanuit verschillende opleidingen en leerjaren gaan studenten aan de slag met ‘een probleem’. Daarvoor gebruiken zij de kennis en vaardigheden die ze tot nu toe geleerd hebben in de opleiding. Voor vakinhoudelijke ondersteuning gebruiken studenten hun netwerk (eigen klas, andere opleidingen, experts uit de beroepspraktijk). Hiermee staat peer-learning en netwerken centraal. De docent is er om te inspireren en ondersteunen, om de samenwerking, het creatieve proces en het leerproces op gang te houden en om feedback te geven op het proces.

Hoe ziet zo’n week eruit?

Bijvoorbeeld de netwerkweek Pioniers van de toekomst kent de volgende stappen:

1) De studenten van alle opleidingen en alle leerjaren worden gemixt in kleine groepjes. In deze groepjes gaan de studenten werken aan één vraag, bijvoorbeeld: Wat heeft Eindhoven nodig om socialer, duurzamer, innovatiever en veiliger te zijn? De school uit en de stad met een kritische blik verkennen. Hoe kan de stad verbeterd worden, wat zijn oplossingen en waarom is de ene oplossing beter dan de ander?

2) Na de eerste kennismaking worden de groepjes op pad gestuurd om door de bril ‘sociaal’, ‘duurzaam’, ‘innovatief’ of ‘veilig’ de stad te bekijken.

3) Aan de hand van de indrukken en ideeën die ze hebben opgedaan tijdens de wandeling gaan ze 2 dagen aan de slag met het uitwerken van een plan om de stad te verbeteren. Studenten worden hierbij gestimuleerd hun eigen bronnen, onderzoek, creativiteit, ondernemendheid en het netwerk van zichzelf en van anderen in te zetten.

4) Op dag 4 pitcht elk groepje hun idee in de klas, de klas bepaalt de winnaar die door mag naar de halve finale.

5) Dag vijf begint met de halve finale waarop de finale volgt. Dit alles wordt gejureerd door een zelfgekozen jury. De jury geeft inhoudelijke feedback.

6) Na afloop vindt er een klassikale reflectie plaats, gericht op ondernemendheid (waarom is de winnaar gekozen, wat is ondernemendheid en waar herken je dat aan). De studenten leveren na afloop een persoonlijke reflectie in bij hun loopbaancoach.

Wat leer je in netwerkmodules?

Pioniers van de toekomst bevat bijvoorbeeld de volgende leerdoelen:
 • Ondernemendheid ontwikkelen; werken naar een eindproduct of een oplossing binnen een gestelde termijn met een plan van aanpak
 • Onderzoekend gedrag vertonen
 • Kritisch denken over de wereld, de economie en jezelf
 • Je mening beargumenteren met feiten, kritische vragen stellen en discussiëren
 • Inzicht ontwikkelen in economische aspecten en dit op een creatieve manier toepassen
 • Constructief samenwerken; (interdisciplinair) peer-learning
 • Proactief netwerken
 Contactpersoon: Gitty van der Kruit (G.van.der.kruit@sintlucas.nl).

Contact

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Op 3 oktober is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning.

307, 2018

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Door |3 juli 2018|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

2106, 2018

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Door |21 juni 2018|Categorie(ën): Kernvaardigheden|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor 21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Stel uw vraag