Netwerk Promoveren in het mbo

Voor mbo-promovendi of mbo-professionals met de ambitie om te promoveren

Het Netwerk ‘Promoveren in het mbo’ verbindt professionals die aan het promoveren zijn in het mbo. Dit brengt nieuwe uitdagingen en vraagstukken met zich mee: hoe leg je het belang van promoveren in het mbo uit of hoe kan je als buitenpromovendus onderzoek doen in het mbo? Het netwerk biedt promovendi de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen over dergelijke vraagstukken. Tegelijkertijd is er aandacht voor de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden.

Doelen en activiteiten

De doelen van het netwerk promoveren in het mbo zijn als volgt:
Doelen en activiteiten netwerk

 • Leren (van elkaar) over promoveren en onderzoek doen (Hierbij valt te denken aan leren van elkaars onhandigheden en successen; leren over methoden en technieken; leren over het proces van promoveren; hoe je impact kan maken met je onderzoek; het creëren van draagvlak)
 • Een netwerk opbouwen in onderzoek in het mbo en met soortgelijken (Mensen leren kennen & contact te hebben met soortgelijken (maatjes))
 • Benadrukken van het belang van onderzoek in het mbo.

Het netwerk onderneemt verschillende activiteiten: online en fysieke bijeenkomsten, een maatjes-systeem, ontwikkeling van een online platform en het zoeken van samenwerking op het gebied van conferenties en symposium. De bijeenkomsten van het netwerk vinden maandelijks plaats. Online en fysieke bijeenkomsten wisselen elkaar af indien dit mogelijk is. De leden van het netwerk zijn (mede-)organisator van deze bijeenkomsten.

 

Geplande bijeenkomsten 2020-2021

Bijeenkomsten 20 21

 • Dinsdag 29 september 2020 (al geweest)
 • Donderdag 5 november 2020 van 15:00 – 17:00 uur – Maatjes Matchen (al geweest)
 • Dinsdag 19 januari 2021 van 15:00 – 17:00 uur – Doorwerking: hoe creëer je dat?
 • Dinsdag 9 februari 2021 van 15.00 – 17.00 uur – Methoden van onderzoek
 • Donderdag 18 maart 2021 van 15.00 – 17.00 uur – Draagvlak creëren voor je onderzoek in je mbo-instelling
 • April 2021 – Wetenschappelijk schrijven
 • Dinsdag 18 mei 2021 – bij ROC TOP in Amsterdam (o.v.) – Eigen onderzoek presenteren en bediscussiëren
 • Juni 2021

Het netwerk is een initiatief van Platform Onderzoek van de BVMBO, de HU en ECBO.

Initiatief van van Platform Onderzoek van de BVMBO, de HU en ECBO