Netwerk lectoren, practoren en hoogleraren beroepsonderwijs

Het netwerk van lectoren, practoren en hoogleraren beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken van het middelbaar beroepsonderwijs, en op de positie van het middelbaar beroepsonderwijs in zowel de onderwijsketen als in de relatie met het bedrijfsleven. Het netwerk beoogt bij te dragen aan een beter middelbaar beroepsonderwijs. Dit doet zij door over vraagstukken te publiceren en hierover het debat te organiseren.

Serie bijdragen aan ScienceGuide

Het mbo staat in het middelpunt van de belangstelling. Ondanks zijn omvang (bijna 500.000 studenten volgen middelbaar beroepsonderwijs op uiteenlopende niveaus) wordt deze onderwijssector lang niet altijd goed gekend. Het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs schrijft daarom een serie bijdragen aan ScienceGuide:

14.

15.

 

 1. Welke ‘skills’ dan? Kennis en vakmanschap in het mbo. Jeroen Onstenk (voormalig lector InHolland) en José van den Berg (ECBO).
 2. Op het verkeerde been: de middenbanen zijn een blijvertje. Marc van der Meer (Tilburg University) en Ruud Baarda (organisatieadviseur)
 3. Versterk de kennisinfrastructuur in het beroepsonderwijs. Marc van der Meer (Tilburg University) en Ellen Verheijen (MBO raad).
 4. Academische werkplaats moet met en van mbo-docenten. Barbara Wijering – van Wijk, Elly de Bruijn en Ilya Zitter (Lectoraat Beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht).
 5. Besturen: van, voor en door leraren? Renée van Schoonhoven (VU) en Marc van der Meer (ReflecT-Tilburg Law School).
 6. Verduurzaming onderzoek in (v)mbo vergt lange adem. Henk Ritzen (Saxion).
 7. Beroepsgerichte leerweg verdient upgrade. Chiel Renique en Anneke Westerhuis.
 8. Een laklaag op een slechte ondergrond. Rob Martens (OU) en Niek van den Berg (Aeres Hogeschool).
 9. Aan wie legt het mbo verantwoording af? Marc van der Meer (Tilburg University) en Loek Nieuwenhuis (HAN).
 10. Hybride routes om mbo-docent te worden. Niek van den Berg (Aeres Hogeschool Wageningen) en Elly de Bruijn (Hogeschool Utrecht, Open Universiteit).
 11. Het innoveren van het leren. Marc Coenders (NHL Hogeschool) en Frank de Jong (Aeres Hogeschool).
 12. Kansen voor onderzoek in het mbo. Henk Ritzen, Niek van den Berg en Peter den Boer.
 13. Naar betekenisvol leren. Peter den Boer en Frans Meijers.
 14. Het mbo is altijd al responsief geweest. Jeroen Onstenk (Inholland) en Anneke Westerhuis (ecbo).
 15. Op zoek naar een constructief conflict. Marcel van der Klink (Zuyd Hogeschool) en Loek Nieuwenhuis (HAN).
 16. Een lerende instelling. Ellen Klatter (Hogeschool Rotterdam) en Marc van der Meer (Tilburg University).

Neem voor meer informatie contact op