DEELNAME & AANMELDEN

Monitor Sociale Veiligheid in het mbo

Hoe meld ik mijn instelling aan?
Wat vraagt deelname?

Deelname aan editie 2017/2018 niet meer mogelijk

De afname van vragenlijsten voor de editie van de Monitor Sociale Veiligheid 2017/2018 heeft inmiddels plaatsgevonden. Inmiddels worden de data geanalyseerd en de resultaten gerapporteerd. Mocht u zich willen aanmelden voor een volgende editie, dan kunt u mailen naar Rozemarijn.vanToly@ecbo.nl.

Wat houdt deelname in?

Het onderzoek bestaat uit het afnemen van digitale vragenlijsten onder studenten en medewerkers. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Monitor Sociale Veiligheid 2017. Concreet vraagt deelname het volgende:

 • U meldt zich aan vóór  de zomervakantie.
 • Om u aan te melden kunt u een email sturen naar Rozemarijn van Toly (Rozemarijn.vanToly@ecbo.nl).
 • We plannen een afspraak op uw instelling om de werkwijze met u door te nemen. Daarbij maken we afspraken over de te ondernemen acties, de contactpersonen en de planning.
 • Voor de enquête onder personeel vragen we u een bestand met e-mailadressen van medewerkers aan te leveren. Ecbo nodigt hen vervolgens uit voor een online enquête.
 • Voor de enquête onder studenten trekt ecbo voor u een steekproef van deel te nemen klassen. We vragen daarvoor een lijst van klassen op de deelnemende locatie(s) bij u op.
 • Afname van de studentenenquête vindt groepsgewijs in een computerlokaal plaatst. Deze dient u zelf in te plannen en te begeleiden.

U kunt hier het draaiboek lezen met uitgebreide informatie over de gang van zaken bij deelname aan de monitor.

Hieronder kunt u de instructiefilm bekijken over de Monitor Sociale Veiligheid die op deelnemende scholen in de klas wordt vertoond.

Wat levert het op?

Deelname aan de MSV heeft de volgende opbrengsten voor scholen:

 • Inzicht in de mate waarin studenten en medewerkers agressie en geweld op school ervaren, hoe veilig zij zich voelen en hoe het veiligheidsbeleid in de klas wordt ervaren. Omdat de resultaten teruggekoppeld worden op zowel locatie- als instellingsniveau krijgt u inzicht in de situatie op diverse niveaus, afgezet tegen de landelijke benchmark.
 • Met de resultaten van de monitor kunt u het veiligheidsbeleid monitoren en evalueren. Ecbo biedt daarbij aan iedere deelnemende instelling een gratis workshop aan om samen met betrokkenen de resultaten te duiden. In het vernieuwde toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs heeft een veilig schoolklimaat een prominentere plaats gekregen. De monitor is een instrument om de sociale veiligheid in uw instelling te volgen.
 • De afname van de studentenenquête biedt een goede aanleiding voor een gesprek met de klas over sociale veiligheid. Om dit te ondersteunen ontvangen docenten een lesleidraad met gesprekstips. Deze lesleidraad is ontwikkeld in samenwerking met experts op het gebied van sociale veiligheid. U kunt de ‘handreiking voor docenten bij afname studentenvragenlijst’ hier downloaden.

Wat zijn de resultaten?

 • Locatierapporten (digitaal) met de resultaten voor studenten en medewerkers, voor iedere deelnemende locatie, afgezet tegen de gehele instelling en een landelijke benchmark;
 • Een factsheet die de belangrijkste bevindingen bondig en overzichtelijk weergeeft;
 • Een door ecbo begeleide workshop waar we de resultaten voor uw instelling met betrokkenen bespreken en duiden.

Planning

De planning van de monitor:

TijdsperiodeActiviteit
Tussen zomervakantie en kerstvakantie 2017Afname van enquêtes onder personeel en studenten
Januari en februari 2018Oplevering locatierapporten en factsheet met landelijke benchmark
Voorjaar 2018Workshop op uw instelling over de resultaten van de monitor
Juni 2018Landelijke rapportage