DE MONITOR

Monitor sociale veiligheid in het mbo

Wat

is de

monitor?

Deze monitor geeft een landelijk beeld over de sociale veiligheid(sbeleving) op roc’s, aoc’s en vakinstellingen. Voor instellingen zelf biedt de monitor inzicht in de eigen situatie ten opzichte van een landelijke benchmark. De Monitor Sociale Veiligheid bestaat sinds 2002 en wordt iedere twee of drie jaar uitgevoerd. In schooljaar 2017/2018 voert ecbo de zevende meting uit. De opzet van de monitor is afgestemd met de sector.

Wat

is

sociale

veiligheid?

In de Monitor Sociale Veiligheid komen verschillende onderwerpen aan bod:

  • ongeoorloofd gedrag (wapenbezit, drugsgebruik, spijbelen);
  • materieel geweld (diefstal, vernielingen);
  • psychisch-fysieke agressie ((cyber)pesten, bedreiging, lichamelijk en seksueel geweld);
  • agressie en discriminatie jegens LHBT’ers;
  • veiligheidsgevoel;
  • het veiligheidsbeleid op instellingen.

Wie

is er

betrokken?

De Monitor Sociale Veiligheid wordt uitgevoerd door ecbo in samenwerking met de MBO Raad. Om de monitor zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de deelnemende instellingen is de opzet afgestemd met een groep gebruikers.