Dimensies: Gepersonaliseerd leren (december 2019)

02 december 2019

In deze Dimensies staat Gepersonaliseerd leren centraal.

In ‘Het moment’ een terugblik op de presentaties van prof. dr. Carol Dweck en James Nottingham, beiden auteur van invloedrijke werken als het gaat om motivatie en leren, tijdens de Growth Mindset Experience van 4 september jongstleden.

Het artikel ‘Stretchen naar de volgende stap’ beschrijft hoe gepersonaliseerd leren binnen de entree- en niveau 2-opleidingen van het Start-Up College van mboRijnland eruitziet. Daarin wordt een wezenlijke kern van gepersonaliseerd leren benadrukt: de student die  verantwoordelijkheid neemt of leert te nemen voor zijn eigen leerproces. Dat vraagt het nodige van studenten en van docenten. De beide docenten die in het tweede artikel in deze Dimensies aan het woord komen geven elk hun boeiende kijk op wat hiervoor nodig is.

Rob Martens sluit deze Dimensies af met zijn column ‘zonder relatie geen prestatie’.

Download het magazine