Dimensies: docentstages en de inzet van hybride docenten (september 2018)

Dimensies34
Dimensies34

08 september 2018

Een kerntaak van docenten in het mbo is het voorbereiden van studenten op de beroepspraktijk. In deze Dimensies is er aandacht voor twee manieren waarop via de docentrol de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk verbeterd kan worden: docentstages en de inzet van hybride docenten.

In het eerste interview vertelt Marianne Boogaard over recent onderzoek naar de inzet en opbrengsten van docentstages in het  mbo. Docentstages  zijn een prima manier om contact te houden met ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Toch zijn docentstages nog niet overal in het beroepsonderwijs gangbare praktijk, aldus Marianne Boogaard, onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut.

In het tweede interview vertelt Lucie Saxton over het project Blue Careers, het project waarin STC Group en het bedrijfsleven samen optrekken om hybride docenten te werven en op te leiden. Deze docenten staan als vakdocent voor de klas en zijn de rest van de week aan de slag bij hun maritieme of logistieke werkgever.

Rob Martens gaat er in zijn column op in wat volgens hem de kern van een docentstage moet vormen.

Download het magazine

Gerelateerde items