Dimensies: Denkers en Makers: Leren van een beroep (maart 2019)

Dimensies36
Dimensies36

08 maart 2019

In deze aflevering van Dimensies staat het leren van een beroep centraal: waarover gaat dat leren eigenlijk? Hoe kun je hieraan vormgeven in een opleiding? En wat betekent dat voor de mensen die dit leren begeleiden?

Het eerste artikel bevat een terugblik op het ecbo-debat over excellentie in het mbo op 22 februari j.l. te Utrecht. Leontien Kragten, strategisch adviseur bij ROC Midden Nederland ging in op het ontstaan, doel en ontwikkeling van het MBOe: het Excellentienetwerk mbo. Het verhaal van de talentvolle student Shane illustreerde glashelder hoe het onderwijs niet in zijn behoefte kon voorzien. En, wat ís eigenlijk excellentie in het mbo?

Roger Gerards, managing director van de Meesteropleiding Coupeur, een particuliere school in Amsterdam West, vertelt in een interview over het vormgeven van het leren binnen dit ‘maakberoep’. De Meesteropleiding Coupeur heeft geen vakken als marketing, design of burgerschap, zoals je die in het reguliere onderwijs aantreft. Een opleiding waar het ambacht centraal staat en die voor 90% van de tijd uit maken bestaat; binnen het vaste programma en in externe praktijkprojecten. Wat betekent dit voor o.a. de financiering en erkenning van deze opleiding?

Het interview met Elly de Bruijn, bijzonder hoogleraar, lector beroepsonderwijs én directeur van een kenniscentrum gaat over ‘het verder brengen’ van het leren in het beroepsonderwijs en de rol van opleiders en praktijk daarbij. Elly de Bruijn houdt haar oratie ‘Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs’ op 29 maart aan de Open Universiteit in Heerlen.

Rob Martens sluit deze Dimensies af met zijn column. Ditmaal over ‘jeukende’ terminologie.

Download het magazine