Learning-on-the-job

Home » Learning-on-the-job
Learning-on-the-job2017-02-18T15:45:53+02:00

Learning-on-the-job

leeuwenborg

Medtronic en ROC Leeuwenborgh

Eén context waarin 21ste-eeuwse vaardigheden meer onderwijsaandacht kunnen krijgen, is de beroepscontext in een authentieke leeromgeving. De bbl-opleiding die ROC Leeuwenborgh in samenwerking met Medtronic hebben vormgegeven, is hier een mooi voorbeeld van.

In 2014 is Medtronic, leverancier van medische technologie (medical devices), in samenwerking met ROC Leeuwenborgh gestart met de éénjarige mbo niveau 2 opleiding logistiek medewerker. Deze bbl-opleiding was een initiatief van Medtronic, om op deze manier in te spelen op de behoefte aan logistiek medewerkers met de juiste competenties gericht op hogere denkvaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen, metacognitie en zelfregulatie. Bij de ontwikkeling van de opleiding zijn de eisen van het kwalificatiedossier logistiek medewerker gecombineerd met de werkzaamheden binnen de bedrijfscontext van Medtronic. Binnen de opleiding krijgen studenten om de week één dag les op de bedrijfslocatie. ‘s Ochtends krijgen de studenten in groepsverband les en training, waarna ‘s middags aan praktijkopdrachten in de beroepscontext wordt gewerkt. De leeractiviteiten worden verzorgd door docenten van ROC Leeuwenborgh en begeleid door gespecialiseerde medewerkers van Medtronic. Deze hoofdtrainers van Medtronic hebben een begeleidende rol om in het middaggedeelte de werkgroepen te begeleiden. ROC Leeuwenborgh treedt meer coördinerend op o.a. door het opstellen en uitvoeren van het lesplan.

Het curriculum omvat 200 uur en bestaat uit drie leerlijnen. Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap zijn opgenomen in de Introductie Leerlijn en de Additionele Leerlijn. Ook zijn deze vakken geïntegreerd in de modules binnen de Doorlopende Leerlijn, welke met 160 uur veruit het grootste gedeelte van de opleiding omvat. Deze leerlijn bestaat uit vijf modules en wordt gekenmerkt door de Lean Management filosofie. Dit is het leidende organisatieprincipe binnen de bedrijfscontext van Medtronic.

In deze modules wordt aan deelopdrachten gewerkt die altijd in het teken staan van een specifiek vraagstuk binnen de context van de organisatie. Dit betekent dat er volgens methoden uit de Lean filosofie aan voor de student herkenbare bedrijfsvraagstukken wordt gewerkt. Al dan niet impliciet werken studenten hierdoor aan vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit, samenwerken in een team, kritisch denken en hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

In de opleiding wordt er op verschillende wijzen getoetst. Zo vindt er na iedere module een voortgangsopdracht plaats, waarbij er onder andere wordt gekeken of Nederlands en Engels op het juiste niveau zijn. Ook leveren de studenten opdrachten in, beoordelen studenten elkaar en krijgen zij feedback van docenten en praktijkbegeleiders. Uiteindelijk vormen alle voortgangstoetsen het portfolio van de student, waarmee toegang verkregen wordt tot de proeve van bekwaamheid en de examens van het ROC, waarmee de opleiding formeel afgerond kan worden.
Zowel Medtronic als ROC Leeuwenborgh kijken met tevredenheid terug op een succesvol traject, waarin alle vijftien studenten uit de pilotgroep zijn geslaagd voor de opleiding. Studenten zijn zich bewuster geworden van eigen kwaliteiten, durven èn kunnen andere rollen aannemen in groepen en zijn bekend met de processen van Medtronic. Hiernaast hebben vijf studenten een aanvullend programma gevolgd, waardoor zij effectiever hun rol als begeleiders kunnen vervullen bij de nieuwe groepen studenten. Kortom: deze medewerkers zijn voorbereid op de toekomst.
Meer informatie is te krijgen via contactpersoon Frank Beulen (f.beulen@leeuwenborgh.nl).
medtronic

Contact

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627
Drs. Elke van Doorn
Drs. Elke van DoornExpert kennisverspreiding
06-54675594

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Op 3 oktober is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning.

307, 2018

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Door |3 juli 2018|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

2106, 2018

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Door |21 juni 2018|Categorie(ën): Kernvaardigheden|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor 21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Stel uw vraag