Laat het beroepsonderwijs zelf ook beginnen met het inzetten van 21ste-eeuwse vaardigheden

Home » Laat het beroepsonderwijs zelf ook beginnen met het inzetten van 21ste-eeuwse vaardigheden
Laat het beroepsonderwijs zelf ook beginnen met het inzetten van 21ste-eeuwse vaardigheden2017-02-18T15:55:46+02:00

Laat het beroepsonderwijs zelf ook beginnen met het inzetten van 21ste-eeuwse vaardigheden

Nationale Denktank

Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Vivian van Wingerden

Digitaal vaardig, denkvaardig, inter- en intrapersoonlijk vaardig: het is een behoorlijke lijst aan vaardigheden die we vereisen van de gemiddelde student om hen klaar te stomen voor de samenleving van de 21ste eeuw. En dat is nodig. Als we kijken naar hoe de samenleving de afgelopen twintig jaar veranderd is, zal de toekomstige beroepsbevolking constant nieuwe vaardigheden moeten verwerven. Wat die vaardigheden ook worden, de geschetste 21ste-eeuwse vaardigheden leggen een sterke basis om constant nieuwe vaardigheden op te kunnen doen.

De Nationale DenkTank 2016 heeft zich gebogen over de vraag hoe het beroepsonderwijs kan komen tot een blijvende ontwikkeling voor studenten in een permanent veranderende samenleving. Tijdens de oplossingsfase hebben we ten minste twee oplossingen ontwikkeld die zich richten op vaardigheden die in het beroepsonderwijs verworven zouden moeten worden. Zo gaat ‘#DaretoDream’ via een gamified lesprogramma studenten stimuleren om te leren netwerken, te plannen en zichzelf te presenteren. ‘Samen Sterk’ gaat juist buiten de opleiding om, en geeft studenten de kans om zich via deelname aan en organisatie van sport- en studieactiviteiten persoonlijk te ontplooien.

Er is echter meer nodig om te waarborgen dat studenten de vaardigheden blijven ontwikkelen die nodig zijn om volwaardig deel te nemen aan een maatschappij waarin de criteria voor succes steeds veranderen. Zo is er behoefte aan een organisatie structuur waarin de 21ste-eeuwse vaardigheden net zo sterk ingezet worden als we dat van studenten verwachten. Op dit moment vinden innovaties vaak op kleine schaal plaats. Dit is onder meer toe te wijden aan een stroeve communicatie binnen (afdelingen van) instellingen. Daarnaast wordt het niet plaatsvinden van innovaties vaak toegeschreven aan het overheidsbeleid. Wij hebben echter ondervonden dat het overheidsbeleid niet bepalend is voor de mate waarin onderwijsinnovaties plaatsvinden wanneer onderwijsinstelling buiten kaders denken en hun creatieve vermogen inzetten.

Tijdens onze tijd in de Nationale DenkTank zijn wij prachtige initiatieven tegengekomen, en het doet ons pijn om te zien dat deze tegengehouden lijken te worden door precies een gebrek aan díe vaardigheden die ze proberen te bevorderen. Als we daadwerkelijk willen dat de aankomende beroepsbevolking de 21ste-eeuwse vaardigheden zich eigen maakt, dan zouden alle onderwijsinstellingen zich in moeten spannen om ook zelf deze vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten!

Vivian van Wingerden

Deelnemer aan de Nationale DenkTank 2016

Contact

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Op 3 oktober is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning.

307, 2018

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Door |3 juli 2018|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

2106, 2018

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Door |21 juni 2018|Categorie(ën): Kernvaardigheden|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor 21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Stel uw vraag