Webinars Mbo 1.5: ‘het nieuwe normaal?’ – terugkijken en conclusies

Met de herstart van het mbo in september brak een nieuwe periode aan waarin het onderwijs zich in de 1,5 meter-samenleving opnieuw moet uitvinden. ECBO organiseerde een webinar-drieluik: Mbo 1.5: ‘Het nieuwe normaal? In deze webinars stonden de thema’s leren en welbevinden, gelijke kansen en duurzaamheid centraal. Dit in relatie tot de coronacrisis, lockdown en afstandsonderwijs. Kijk de webinars terug en lees de belangrijkste conclusies.

Webinar 1 | Vooruitblik – leren en welbevinden
Wat vertellen onderzoeken ons die zijn opgestart tijdens de eerste lockdown over het leren en welbevinden van studenten en docenten in het mbo? Wat werkt bijvoorbeeld voor bepaalde groepen studenten in welke omstandigheden? ECBO-onderzoeker Thomas Lans ging over verschillende onderzoeken in gesprek met Lector/hoogleraar Frank de Jong (Aeres Hogeschool/OU) en Lidy van Oers van het Koning Willem I College. Beiden zijn betrokken bij onderzoeken die plaatsvonden rondom het mbo en COVID-19.

Webinar 2 | Gelijke kansen
Webinar 2 gelijke kansen webinar drieluikIn welke mate beïnvloedt ‘mbo 1.5’ de kansengelijkheid in het onderwijs? En hoe kan de school daarop anticiperen. In dit webinar sprak ECBO-onderzoeker Thomas Lans hierover met twee (ervarings)experts op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs.

Webinar 3 | Duurzaamheid
Duurzaamheid als katalysator voor onderwijsvernieuwing. Dat kwam naar voren in het slotwebinar van het KNOWvember-drieluik. Kijk het webinar terug of lees over duurzaamheidscompetenties voor docenten en duurzaamheid in het mbo. Een gesprek met hoogleraar Leren voor Duurzaamheid Arjen Wals en Bauke Houtsma, directeur bij Aeres VMBO en Aeres MBO Almere.

Kennisverspreidingsprogramma

Het Webinar-drieluik maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gesubsidieerde Kennisverspreidingsprogramma bij ECBO.