Koekoek of coöperatie?

Home » Koekoek of coöperatie?
Koekoek of coöperatie?2017-04-04T14:50:37+02:00

Koekoek of coöperatie?

Intermezzo op conferentie 15 oktober – Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?

Door Ronald Korpershoek, projectmanager Governance & Participatie bij Rabobank Nederland.

Stageplekken en een goede begeleiding zijn van groot belang voor de jongeren in Entree en mbo 2 opleidingen. Om meer maatwerk en afstemming op het bedrijfsleven te krijgen, is lokale of regionale samenwerking een must. Dan rijst de vraag: welke partijen zijn ‘in de markt’ om te betrekken in deze samenwerking. Daar is geen blauwdruk voor. Dat kan per regio sterk verschillen. Dat is tenminste de ervaring die de Rabobank heeft in het vorm geven van haar betrokkenheid in de samenleving als lokaal georiënteerde coöperatie. Als bank is zij al jaren op verschillende manieren betrokken in lokale projecten. Van het helpen van starters, het stimuleren van duurzaamheid tot het mede-organiseren van stagemarkten, zoals Helmond Stagestad.

Op grond van deze jarenlange ervaring en met een frisse blik van buiten de onderwijssector, zijn er zonder meer een aantal succesfactoren te benoemen. Moeten we duidelijk één probleemeigenaar zoeken? Vraagt het een gedegen structuur, bijvoorbeeld een coöperatie? Of is succes eerder te herleiden tot minder strak omkaderde thema’s als vertrouwen en leiderschap?
Ronald Korpershoek is projectmanager Governance & Participatie bij Rabobank Nederland. Hij adviseert lokale Rabobanken over de wijze waarop het meest effectief geparticipeerd kan worden in lokale projecten. Tevens is hij coördinator jeugdwerkeloosheid in het verlengde van het Werk Akkoord. 

Contact

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

1009, 2019

Motiveren van laaggeletterden

Door |10 september 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Motiveren van laaggeletterden

Een literatuurstudie naar succesvolle interventies. In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal en rekenen. Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal is een 2-jarig onderzoek uitgevoerd dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau.

1607, 2019

Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Door |16 juli 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-09-13T13:28:51+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.

Stel uw vraag