Kennisverspreiding

Naast het zelf doen van onderzoek maken wij kennis toegankelijk en bruikbaar voor de praktijk. Kennis over het beroepsonderwijs die door onszelf en door anderen is ontwikkeld. Al deze kennis delen wij actief met onderwijspraktijk en beleid. Want kennis die niet circuleert bestaat niet.

ECBO voert het programma Kennisverspreiding beroepsonderwijs uit met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Met dit programma dragen wij bij aan het versterken van het kennisniveau en het onderzoeksklimaat in de sector beroepsonderwijs. Door kennis uit onderzoek toegankelijk te maken, dragen wij bij aan het vernieuwen en verbeteren van het beroepsonderwijs. En agenderen we nieuwe vraagstukken.

We maken daarbij gebruik van verschillende communicatiekanalen, zoals bijeenkomsten, leernetwerken, kennisbanken, magazines en nieuwsbrieven. Zo blijft je kennis over het beroepsonderwijs up-to-date.

Wat we doen

Lees meer over de bijeenkomsten die we organiseren, de kennisbanken waar je gebruik van kunt maken en de leernetwerken waar je deel van kunt uitmaken.

De geplande bijeenkomsten zijn terug te vinden in de agenda.

 • Dondermiddaglezing
  De donderdagmiddaglezingen zijn vooral bedoeld om onderwijsprofessionals (deelnemers) te laten kennisnemen van wetenschappelijk onderzoek en de kloof tussen de academische wereld en de praktijk van het beroepsonderwijs te verkleinen. Tijdens de donderdagmiddaglezingen geven veelal promovendi of net gepromoveerden een korte presentatie van hun onderzoek. Na afloop van de lezing is er gelegenheid voor de zaal om vragen te stellen en met de onderzoeker in gesprek te gaan.
 • Debatcafe
  Jaarlijks organiseert ECBO een aantal debatcafés. Een gastspreker geeft een korte inhoudelijke toelichting op een actueel thema, waarna de deelnemers aan de hand van stellingen met elkaar het debat voeren. Aan iedere bijeenkomst ligt recent onderzoek ten grondslag. Doel van het debat is om verschillende perspectieven op een actueel thema voor het voetlicht te brengen en scherpte te krijgen in argumentaties die ten grondslag liggen aan verschillen in opvattingen. Zo leveren we een gefundeerde bijdrage aan het maatschappelijk debat.
 • Webinars
  ECBO organiseert webinars, oftewel: online seminars, voor onderwijsprofessionals die meer willen weten over een specifiek thema. Van docent tot directeur, van beleidsmaker tot onderzoeker. De webinars worden gepresenteerd door experts op het thema en kunnen door deelnemers online gevolgd worden. Bovendien kan het webinar daarna op elk gewenst moment worden terug gekeken. Deelnemers kunnen ook actief meedoen met het webinar, via de live polls en de chatfunctie ontstaat er live interactie tussen de presentatoren en het publiek dat de uitzending live volgt.
 • Mbo onderzoeksdag
  De Mbo Onderzoeksdag is een tweejaarlijks terugkerend evenement voor iedereen in het mbo die betrokken is bij onderzoek. De dag staat in het teken van onderzoek in het mbo, kennis uitwisselen en inspiratie opdoen. Tijdens deze dag wisselen plenaire sessies en workshops elkaar af. U kunt actief met de presentatoren in gesprek over het doen van onderzoek, de uitkomsten ervan en de mogelijke doorwerking in het (eigen) onderwijs.
 • Canon beroepsonderwijs
  Wat is er uit onderzoek bekend over een bepaald onderwerp? Bij de Canon beroepsonderwijs vindt u onderwijsinhoudelijke thema artikelen, geschreven door experts, voor professionals in het beroepsonderwijs. Elk artikel sluit af met verwijzingen naar literatuur en betrokken deskundigen.
 • Bvekennis.nl
  Bvekennis.nl is hét digitale informatiepunt voor snelle en eenvoudige toegang tot kennis over de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Naast onderzoeksrapporten vindt u hier beleids- en visiedocumenten en links naar relevante sites. Alle documenten zijn full text doorzoekbaar.
 • Dimensies
  Even lekker lezen? Elk kwartaal verschijnt Dimensies over een specifiek thema in het beroepsonderwijs. In twee verdiepende artikelen leggen we de verbinding tussen wetenschap en praktijk. In elk nummer komen zowel inhouds- als ervaringsdeskundigen aan het woord. Abonneren kan hier.
 • Kennisrotonde (NRO)
  Bij de kennisrotonde kunnen professionals in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs onderwijsvragen stellen. Kennismakelaars gaan aan de slag met deze vragen en zorgen voor een wetenschappelijk onderbouwd antwoord.
 • NRO Kennisportal Onderwijs (NRO)
  De kennisportal onderwijs geeft toegang tot 26 verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. De partners in de portal ontsluiten relevante inzichten uit onderzoek naar onderwijs voor leraren en andere belangstellenden.
 • Wegwijzer Onderwijsonderzoek (NRO)
  Werk je in het onderwijs? Als leraar, stagiair, teamleider, coördinator of in een andere functie? En wil je je onderwijs verrijken met kennis uit onderwijsonderzoek? Dan vind je hier mogelijkheden om artikelen te vinden, onderwijskennis uit te wisselen, een onderwijsvraag te stellen en meer. Ontdek met deze wegwijzer wat onderwijsonderzoek voor jou kan betekenen!
 • Kennisplankje
  Het Kennisplankje geeft digitaal toegankelijke extra informatie/kennis rondom een specifiek thema, eerder in verbredende dan in verdiepende zin. Thema’s zijn gekoppeld aan ECBO kennisverspreidingsbijeenkomsten, zoals donderdagmiddaglezingen, debatten en webinars.
 • Kenniskring innovatiemanagers
  Vier maal per jaar komt een vaste groep deelnemers bijeen, voornamelijk (beleids)medewerkers van onderwijsinstellingen. De deelnemers delen kennis over actuele vraagstukken over het mbo. Onder begeleiding van een moderator wisselen de deelnemers ervaringen uit met betrekking tot onderwijsinnovaties en verbeteringen, waarna ze een inhoudelijk thema verder uitdiepen. De thema’s die besproken worden zijn vraagstukken die de deelnemers zelf signaleren of worden aangedragen door gastsprekers.
 • Leergang mbo
  Al ruim twintig jaar organiseert ECBO de Leergang mbo. De reeks van zeven seminars is bedoeld voor (beleids-)medewerkers die relatief nieuw zijn in het beroepsonderwijsveld. In de Leergang mbo krijgen ze een inhoudelijke introductie of kunnen deelnemers juist de diepte in gaan. Gastsprekers, allen experts op het gebied van het beroepsonderwijs, bieden deelnemers nieuwe of diepere inzichten in de actuele ontwikkelingen en de complexiteit van het beroepsonderwijs. Aan bod komt onder andere: bestel en beleid anno nu, de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, professionaliteit van docenten en sturen op onderwijskwaliteit.
 • Netwerk lectoren, practoren en hoogleraren beroepsonderwijs
  Het netwerk van lectoren, practoren en hoogleraren beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken van het middelbaar beroepsonderwijs, en op de positie van het middelbaar beroepsonderwijs in zowel de onderwijsketen als in de relatie met het bedrijfsleven. Het netwerk beoogt bij te dragen aan een beter middelbaar beroepsonderwijs. Dit doet zij door over vraagstukken te publiceren en hierover het debat te organiseren.
 • Pre-promotietraject
  De weg naar een promotie voor de docent vaak geen gebaand pad. Mbo-docenten hebben vragen als: Hoe kom je van een idee tot een promotievoorstel? Of, wat houdt een promotietraject eigenlijk precies in? En: is het wel een realistische keuze? Op initiatief van de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) hebben ECBO, het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht (HU) en de Open Universiteit (OU) een pre-promotietraject ontwikkeld voor mbo-docenten met promotieambities.
 • Teacher in the lead
  De leergang Teacher in the lead is speciaal ontwikkeld voor ambassadeurs BVMBO en teachers in de the lead: koplopers binnen de beroepsgroep die op zoek zijn naar een actuele kennisbasis van het mbo en/of thematische verdieping zoeken. De deelnemer is mbo-opleider, en is verbonden aan een onderwijsinstelling.
  De leervragen van de deelnemers vormen de leidraad voor de inhoudelijke invulling van de leergang.

Kennisverspreiding beroepsonderwijs wordt uitgevoerd door ECBO met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).