Kennisverspreiding | Kennis uit onderzoek

Naast het zelf doen van onderzoek maakt Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) kennis uit onderzoek toegankelijk en bruikbaar voor de praktijk. Kennis over het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en een leven lang ontwikkelen die door onszelf en door anderen is ontwikkeld. Al deze kennis delen wij actief met onderwijspraktijk en -beleid. ECBO richt zich daarbij op de volgende doelen:

Toegankelijke kennis uit onderzoek

ECBO verwoordt, verbeeldt en verzamelt kennis uit onderzoek rondom het (middelbaar) beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen op een toegankelijke en herkenbare manier. Zo kunnen onderwijsprofessionals deze kennis makkelijker toepassen in de onderwijspraktijk. ECBO draagt bij aan dit doel door webinars en lezingen te organiseren met thema’s uit het beroepsonderwijs, met een eigen podcast-serie, en tools voor de onderwijspraktijk. Vanuit het NRO-Kennisverspreidingsprogramma dragen we bij aan de themapagina’s voor het mbo op de website Onderwijskennis.nl.

Ontmoetingen tussen onderwijsprofessionals

ECBO faciliteert ontmoetingen tussen onderwijsprofessionals uit het beroepsonderwijs onderling, maar ook tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers. Door deel te nemen aan een ‘leernetwerk’ ontwikkel je een groter netwerk dat zich richt op onderzoek(end werken). Een leernetwerk biedt je de gelegenheid om het samenwerken en het samen leren vorm te geven. Er zijn leernetwerken voor docenten en instructeurs, voor lectoren, practoren en hoogleraren, promovendi, mensen met de ambitie om te promoveren, innovatiemanagers en beleidsmedewerkers in het mbo.

Overzicht met alle leernetwerken>

Kennisverspreiding beroepsonderwijs

Kennisgedreven onderwijsontwikkeling

Kennisgedreven onderwijsontwikkeling (benutten en doen van onderzoek) in het mbo verdient aandacht. ECBO helpt onderwijsprofessionals kennisgedreven onderwijsontwikkeling in de eigen onderwijsinstelling vorm te geven. Dit doen wij o.a. door het organiseren van de leergang Teacher in the Lead, de Mbo Onderzoeksdag, het pre-promotietraject en online-sessies. Ook biedt ECBO kennisontwikkelplatforms aan waarin voortrekkers uit onderwijsteams participeren, de zogenaamde Kennisateliers.

Kennisbanken: mbo en LLO

Daarnaast zetten we verschillende kennisbanken op een rijtje. In dit overzicht vind je bijvoorbeeld Canon beroepsonderwijs. Deze kennisbank bevat recente artikelen rondom het (middelbaar) beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en een leven lang ontwikkelen. Via de Kennisrotonde van het NRO kun je vragen uit de onderwijspraktijk stellen. Een kennismakelaar gaat dan met jouw vraag aan de slag en zorgt voor ene wetenschappelijk onderbouwd antwoord.

Overzicht Kennisbanken>

Klik op de foto om te vergroten.

Blijf op de hoogte van actuele activiteiten, onderzoek en beleid

Wil je op de hoogte blijven over kennisverspreidingsactiviteiten, verschenen publicaties, beleid en evenementen voor het beroepsonderwijs en een leven lang leren? Neem een kijkje in de ECBO-agenda voor actuele evenementen en meld je aan voor de ECBO-nieuwsbrief  Signaal!

Kennisverspreidingsprogramma

ECBO voert het programma Kennisverspreiding beroepsonderwijs uit met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Met dit programma wil ECBO het kennisniveau en het onderzoeksklimaat in het mbo versterken. Door kennis uit onderzoek toegankelijk te maken, dragen wij bij aan het vernieuwen en verbeteren van het beroepsonderwijs. En agenderen we nieuwe vraagstukken.