Kennisverspreiding

Home » Kennisverspreiding
Kennisverspreiding 2018-06-12T10:19:28+00:00

Kennisverspreiding actueel

Kennis die niet circuleert bestaat niet

Door kennis uit onderzoek toegankelijk en bruikbaar te maken,

draagt ecbo bij aan het vernieuwen en verbeteren van het beroepsonderwijs.

What’s new

Lezen en verdiepen

Lezen en verdiepen

Leren en uitwisselen

Leren en uitwisselen

Kennis zoeken en vinden

Kennis zoeken en vinden

Ontmoeten en delen

Ontmoeten en delen

Aansluiten bij actualiteit

Aansluiten bij actualiteit

Lezen en verdiepen

Dimensies

Even lekker lezen? Elk kwartaal verschijnt Dimensies over een specifiek
thema in het beroepsonderwijs. In twee verdiepende artikelen leggen
we de verbinding tussen wetenschap en praktijk. In elk nummer komen zowel inhouds- als ervaringsdeskundigen aan het woord.
Abonneren kan hier

Thema-uitgaven

Met verschillende thema-uitgaven spelen wij in op actuele onderwerpen. Dit doen wij in verschillende vormen: een publicatie, een animatie, of anders.

Lees verder

Leren en uitwisselen

Leergang mbo

Nieuw in de wereld van het mbo? Al vijftien jaar organiseert ecbo de Leergang mbo. In zeven seminars bieden gastsprekers een dieper inzicht in de actuele ontwikkelingen in en de complexiteit van het beroepsonderwijs. Aan bod komt onder andere: bestel en beleid anno nu, de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, professionaliteit van docenten en sturen op onderwijskwaliteit.

Webinars

In deze live online uitzendingen kunt u tegelijk met andere deelnemers
een lezing of presentatie vanuit huis of vanaf de werkplek volgen.
U kunt actief meedoen met het webinar via de live polls of de chatfunctie.

Lees verder

Kennis zoeken en vinden

Canon beroepsonderwijs

Wat is er uit onderzoek bekend over een bepaald onderwerp?
Bij de Canon beroepsonderwijs vindt u onderwijsinhoudelijke themaartikelen, geschreven door experts, voor professionals in het beroepsonderwijs. Elk artikel sluit af met verwijzingen naar literatuur en betrokken deskundigen. www.canonberoepsonderwijs.nl

Bvekennis

Bvekennis.nl is hét digitale informatiepunt voor snelle en eenvoudige
toegang tot kennis over de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Naast onderzoeksrapporten vindt u hier beleids- en visiedocumenten en links naar relevante sites. Alle documenten zijn full text doorzoekbaar. www.bvekennis.nl

Kennisrotonde

Bij de kennisrotonde kunnen professionals in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs onderwijsvragen stellen. Kennismakelaars gaan aan de slag met deze vragen en zorgen voor een wetenschappelijk onderbouwd antwoord. https://www.nro.nl/kennisrotonde/

Lees verder

Ontmoeten en delen

Debatcafé

Een gefundeerde bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. Dat kan bij onze debatcafés. Over een actueel thema en op basis van onderzoek gaat gaat u met elkaar en met experts in discussie onder leiding van een professioneel debatleider.

Donderdagmiddaglezing

U bent snel op de hoogte van uitkomsten van recent onderzoek door een bezoek aan de donderdagmiddaglezing. Na een korte presentatie kunt u met de onderzoeker (veelal promovendi of gepromoveerden) in gesprek. In een informele setting verkleinen we zo de afstand tussen wetenschap en praktijk.

Kenniskring innovatiemanagers

Vier keer per jaar komt een vaste groep deelnemers bijeen, voornamelijk
(beleids)medewerkers van roc’s en aoc’s. Zij wisselen ervaringen uit over
onderwijsinnovaties en -verbeteringen en diepen een inhoudelijk thema verder uit. Een verslag van de Kenniskring leest u in het magazine Dimensies.

Mbo Onderzoeksdag

Een tweejaarlijks terugkerend evenement voor en door onderzoekende mbo-docenten en stafleden. Tijdens deze dag wisselen plenaire sessies en workshops elkaar af. U kunt actief met de presentatoren in gesprek over het doen van onderzoek, de uitkomsten ervan en de mogelijke doorwerking in het (eigen) onderwijs. www.mboonderzoeksdag.nl

Netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs

Het netwerk van lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken van het middelbaar beroepsonderwijs, en op de positie van het middelbaar beroepsonderwijs in zowel de onderwijsketen als  in de relatie met het bedrijfsleven.

Lees verder

Aansluiten bij actualiteit

Nieuwsbrieven

Op de hoogte blijven?

  • Flits! is onze maandelijkse nieuwsflits over bijeenkomsten, nieuwe publicaties en updates over onze activiteiten voor het mbo.
  • Signaal! attendeert u tweewekelijks op recent verschenen onderzoek en actuele beleidsmaatregelen in het beroepsonderwijs.
  • De maandelijkse themanieuwsbrief over 21ste-eeuwse vaardigheden verschijnt elke maand en bevat praktijkvoorbeelden, columns, recente onderzoeken, beleidsontwikkelingen en nieuws.

Twitter

Het twitteraccount @ecbo_signaal attendeert u op verschenen rapporten en nieuws relevant voor het beroepsonderwijs.

Lees verder

Team

Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona KoningExpert kennisverspreiding
06-13219605
Drs. Elke van Doorn
Drs. Elke van DoornExpert kennisverspreiding
06-54675594
Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergManaging onderzoeker
06-51207093
Diana Ploegaert
Diana PloegaertOnderzoeksassistent
06-15699463
Annemiek Cox
Annemiek CoxExpert kennisverspreiding
06-23923798

Stel uw vraag

 
 
NRO - Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Kennisverspreiding beroepsonderwijs wordt uitgevoerd door ecbo
met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).