Karien Coppens

Dr. Karien Coppens
Dr. Karien CoppensSenior onderzoeker
06-22076921

Karien Coppens is sinds juni 2018 als onderzoeker werkzaam bij ecbo. Zij heeft veel ervaring met onderwijsonderzoek vanuit diverse invalshoeken. Haar interessegebied ligt met name op de samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek en gebruik van data, informatie en kennis. Bij het onderzoeken staan voor haar twee doelen voorop. Enerzijds het beantwoorden van de onderzoeksvraag op gedegen en heldere wijze. Anderzijds het aangaan van het debat naar aanleiding van het antwoord om zowel de kennis te verspreiden, als het antwoord verder uit te diepen. Dus niet alleen: Wat vertellen de data (of juist niet)? Maar ook: Wat is het verhaal achter de data? Welke informatie en kennis is (nog meer) relevant? En waar is ruimte voor verbetering? Steeds met de achterliggende gedachte dat onderzoek, beleid en praktijkervaringen elkaar steunen en versterken. En dat het bundelen van expertises en ervaringen leidt tot ontwikkeling en/of verduurzaming.

Karien promoveerde in oktober 2012 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op onderzoek naar de taalontwikkeling van leerlingen met een auditieve beperking. Daarna heeft ze zich als onderzoeker en projectleider bezig gehouden met zowel fundamenteel als toegepast onderwijsonderzoek. Binnen projecten ging ze samen met peuterspeelzalen, scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, de Inspectie van het Onderwijs en de GGD aan de slag ging met vraagstukken rondom Passend Onderwijs, voorschoolse educatie, tweetalig primair onderwijs, onderzoekend en ontwerpend leren, schoolontwikkeling en schoolinnovaties.

Expertisegebieden

  • Onderwijsonderzoek

Publicaties

Nieuws