Inschrijfformulier Kennisateliers soepele in- en doorstroom en/of studentenwelzijn en sociale binding met de opleiding

  • Data Kennisateliers
    Kennisatelier soepele in- en doorstroom: Dinsdag 16 november en dinsdag 14 december van 13.00 – 17.00 uur

    Kennisatelier studentenwelzijn en sociale binding met de opleiding: Woensdag 10 november en woensdag 1 december van 13.00 – 17.00 uur