Drieluik | Hybride leeromgevingen

Het eerste van de drie drieluiken –podcast, webinar, lezingencarrousel over het thema hybride leeromgevingen – die ECBO in 2021 organiseert is afgerond. Elk drieluik is aanvullend op een mbo-themapagina op Onderwijskennis.nl en ontsluit op een aanvullende manier kennis over het desbetreffende thema. Het volgende drieluik vindt na de zomer plaats. Thema is: Leren en werken in onderwijsteams.

Podcast | Innovatiewerkplaats als variant van hybride leeromgeving

Podcast hybride leeromgevingen De laatste jaren ontstaat er steeds meer aandacht voor de innovatiewerkplaats als variant van die hybride leeromgeving. Zo’n werkplaats is niet alleen gericht op kennisacquisitie of participatie, maar ook op het gezamenlijk creëren van nieuwe kennis en waarde. Wat houdt dit in? Wat voor gevolgen heeft het voor het onderwijs, en dus voor studenten, docenten, de school én de samenwerking met bedrijven? Daarover hebben we het in deze podcast. ECBO-onderzoeker Thomas Lans in gesprek met Tom Hogendoorn, practor Smart Technology Skills en docent ICT bij het Nova College en Petra Cremers, onderzoeker UNESCO Chair Futures Literacy aan de Hanze Hogeschool.

Webinar | Hoe onderzoek je of jouw hybride leeromgeving werkt?

Webinar Hybride leeromgevingen ECBO-adviseur Jeroen Kraan sprak in een webinar samen met onderwijsonderzoeker en adviseur Petra Cremers over belangrijke ontwerpprincipes voor de vormgeving van hybride leeromgevingen in het mbo. Dit deden zij met een voorbeeld van een innovatiewerkplaats, waarin een projectgroep van docenten, onderwijskundigen en studenten samenwerkten aan vragen rondom milieu, energie, landbouw en techniek: Value in the Valley. Ook het belang van onderzoek bij een hybride leeromgeving en de vormgeving van onderzoek bij zo’n omgeving kwamen aan bod. Bekijk het webinar hier terug of lees de belangrijkste uitkomsten.

Lezingencarrousel | hybride leeromgevingen; leer van ervaringenLezingencarrousel hybride leeromgevingen

ECBO organiseerde een interactieve, online lezingencarrousel waarin twee docenten en een onderwijskundige hun masteronderzoek over hybride leeromgevingen pitchen. Dit onderzoek is vaak minder bekend, maar levert wel handvatten op waarmee onderwijsprofessionals aan de slag kunnen. Daarom verdient het een podium. De gastsprekers gingen tijdens hun pitch in op vragen zoals, waar gaat het onderzoek over? Welke kennis heb ik daarbij benut? Welk praktijkvraagstuk heb ik geprobeerd op te lossen? Klik hier voor meer informatie

Kennisverspreidingsprogramma

Het drieluik en de themapagina zijn onderdeel van het programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ dat ECBO uitvoert met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).