Het is me wat met die vaardigheden van de 21ste eeuw

Home » Het is me wat met die vaardigheden van de 21ste eeuw
Het is me wat met die vaardigheden van de 21ste eeuw2017-02-18T15:53:08+02:00

Het is me wat met die vaardigheden van de 21ste eeuw

Ben Wilbrink

Gastcolumn 21e-eeuwse vaardigheden: Ben Wilbrink

Volgens de psychologie bestaan ze niet. Maar ook de mensen van Platform Onderwijs 2032 roken al onraad: het Eindadvies van het platform verheerlijkt creativiteit, probleemoplossen en sociale vaardigheden, maar vermijdt zorgvuldig ze ‘vaardigheden van de 21e eeuw te noemen’. Waar komt heel dat idee eigenlijk vandaan? 

Mogelijk zijn er meerdere bronnen, maar ik zal de meest voor de hand liggende behandelen. Ik neem dan de hand van David Autor, hij schreef een stuk dat u beslist moet bekijken: Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation.

Kijk, de computer kan routinetaken overnemen van de mens, maar ook juist de creativiteit van de mens versterken, evenals zijn vermogen om zich aan te passen en om problemen op te lossen. Volgens Autor, dan, en hij heeft groot gelijk. Allerlei TEDx-sprekers en denktanks als Kennisnet, de WRR en de OECD hebben (eerder werk van) Autor en co-auteurs Levy en Murnane opgevat als een pleidooi voor wat ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ zijn gaan heten, en die belangrijke onderwijsdoelen zouden moeten zijn. Helaas, die interpretatie slaat nergens op, en dat is eenvoudig aan de hand van publicaties van deze auteurs na te trekken. Levy en Murnane schreven een boek The new division of labor: How computers are creating the next job market, met kostelijke voorbeelden van vaardigheden van de 21e eeuw zoals die ook in de 19e al prozaïsch waren. Leraar legt belang van het vak uit. Kapper verwelkomt zijn klant. Echt waar. Levy is adviseur van de OECD met How technology changes demands for human skills, maar corrigeerde de OECD niet in de gekte van 21st century skills.

David Autor heeft in zijn grondige analyses twee interpretaties op het oog.

De eerste: het werk van kenniswerkers, hoger opgeleiden, kan veel productiever worden met inzet van passende programmatuur. Dat verandert op zich niets aan het belang van hun creativiteit etcetera, dat belang was er voor het computer-tijdperk ook, en aan de expertise van de kenniswerker zal de inzet van ict alleen marginaal iets veranderen. Er is geen reden voor het hoger onderwijs om inhoud van opleidingen drastisch om te gooien, dus evenmin in voortrajecten van voor mbo en vo.
De tweede. In alle beroepen zijn creativiteit, probleemoplossen en aanpassingsvermogen op eenvoudig en vanuit menselijke optiek vanzelfsprekend niveau aan de orde, in veel beroepen voor lager opgeleiden zoals in de dienstensector gaat het daar juist om. Die voor ons vanzelfsprekende vaardigheden zijn vaak niet kosteneffectief met hulp van ict te automatiseren.

Ziet u de mist opklaren? Ons is jarenlang door allerlei autoriteiten wijsgemaakt dat kennis niet meer echt telt – die googel je – en dat de toekomst is aan degenen die hun 21e-eeuwse vaardigheden beheersen. Het blijkt totaal anders te liggen. Op geen enkele manier is het belang van eigen kennis verminderd, integendeel. En die 21e-eeuwse vaardigheden: die hadden we dus altijd al, deels ook dankzij goed 20e-eeuws onderwijs.

Kijk hier voor details en bronnen.

Ben Wilbrink

Contact

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Op 3 oktober is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning.

307, 2018

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Door |3 juli 2018|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

2106, 2018

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Door |21 juni 2018|Categorie(ën): Kernvaardigheden|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor 21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Stel uw vraag