Postersymposium Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs

Home » Evenementen » Postersymposium Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Postersymposium Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs

Voor interactie en verdieping wordt voorafgaande aan de oratie van prof. dr. Elly de Bruijn een postersymposium gehouden door de onderzoekers van de gecombineerde onderzoeksgroep van de OU-leerstoel en het lectoraat Beroepsonderwijs (HU). Naast korte presentaties is er tijdens het postersymposium veel ruimte om in dialoog te gaan met de onderzoekers en met elkaar. De volgende thema’s komen aan de orde:
• Beroepsgerichte didactiek en ontwerpen van leeromgevingen op de grens van onderwijs en beroepspraktijk
• Begeleiden en beoordelen van werkplekleren tijdens beroepsopleidingen
• De professionele ontwikkeling van docenten beroepsonderwijs
• Formatief toetsen in de context van beroepsonderwijs
• Begeleidingsstrategieën van opleiders in beroepsonderwijs

Praktische informatie

Het postersymposium vindt plaats in gebouw Pretoria op de campus van de Open Universiteit, Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen.

Programma

14.30 – 15.30 uur postersymposium
15.30 uur ontvangst t.b.v. oratie
16.00 uur oratie
Receptie na afloop van de oratie

Zie voor meer informatie de uitnodiging van dit postersymposium.