Oratie prof. dr. Elly de Bruijn: Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs

Home » Evenementen » Oratie prof. dr. Elly de Bruijn: Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Oratie prof. dr. Elly de Bruijn

Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs lijkt een eenduidig begrip: onderwijs dat opleidt tot beroepsuitoefening. Maar welk onderwijs is daar eigenlijk niet op gericht? Of hebben we het bij beroepsonderwijs over onderwijs voor een bepaalde groep, of over een specifieke voorbereiding, of over  bepaalde beroepspraktijken of over specifieke leeromgevingen? Beroepsonderwijs kunnen we vanuit verschillende perspectieven nader  beschouwen, bijvoorbeeld via een epistemologisch, systeem of economisch perspectief.
In haar oratie gaat De Bruijn vanuit een epistemologisch perspectief nader in op beroepsonderwijs. Om welk weten en kennen gaat het en waartoe? Hoe kan beroepsonderwijs ondersteunen bij de vorming en verdere ontwikkeling van een beroepsmatige biografie? Hoe kunnen anderen een significante rol spelen in die ondersteuning?
In haar betoog verwerkt De Bruijn inzichten vanuit onderzoek van haar onderzoeksgroep en formuleert tevens vraagstukken voor nieuw onderzoek. Ze licht toe hoe de combinatie van haar leerstoel bij de Open Universiteit (OU) en haar lectoraat bij Hogeschool Utrecht (HU) onderzoek naar deze vraagstukken kan versterken.

Het College van bestuur van de Open Universiteit nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de oratie:
Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs van prof. dr. Elly de Bruijn, benoemd tot hoogleraar Pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening, bij het Welten-instituut, Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie.

Praktische informatie

De oratie vindt plaats op vrijdag 29 maart 2019 in de aula van de Open Universiteit, gebouw Pretoria, Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen.
Aanvang: 16.00 uur precies. Ontvangst vanaf 15.30 uur.
Een receptie vindt aansluitend plaats in ons bedrijfsrestaurant La Cour,
gebouw Bologna.

Voorafgaand aan de oratie van prof. dr. De Bruijn vindt het postersymposium ‘Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs’ plaats.

U dient zich vóór 22 maart 2019 aan te melden middels www.ou.nl/uitnodiging.
De oratie is integraal te volgen via www.ou.nl/live.

Zie voor meer informatie de uitnodiging van de oratie.