Leergang mbo 2017 – Seminar 6

Home » Evenementen » Leergang mbo 2017 – Seminar 6
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Doelmatigheid in het mbo, leven lang leren en de rol van het private onderwijs

Hieronder vindt u het dagprogramma van het zesde seminar van de Leergang mbo 2017. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Programma seminar 6
Dinsdag 10 oktober 2017
13.00 – 19.30 uur

13.00 13.15 Ontvangst en koffie/thee/broodje
13.15 13.30 Introductie

Opening en korte terugblik op het vijfde seminar

13.30 15.00 Doelmatigheid en governance in het mbo

Goed bestuur heeft te maken met toezicht houden (raden van toezicht), besturen (colleges van bestuur), interne bedrijfsprocessen zoals planning & control, kwaliteitszorg, medezeggenschap en interne verantwoording (managers, personeel). Een belangrijke doelstelling van het mbo is opleidingen aan te bieden, die voldoende zijn afgestemd op de arbeidsmarkt. Mbo-opleidingen moeten voldoende arbeidsmarktrelevant zijn. Heleen Beurskens en Yvonne Dijkman, beleidsadviseurs bij de MBO Raad, gaan in op de beleidslijnen van de MBO Raad ten aanzien van macrodoelmatigheid en governance.

Hier vindt u de presentatie van Heleen Beurskens en Yvonne Dijkman.

15.00

15.30

Koffie, thee
15.30
17.30
De rol van het private onderwijs
Het thema aansluiting onderwijs arbeidsmarkt kent vele vraagstukken: wat is er nodig om het onderwijs aan te laten sluiten op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, hoe geven we leven lang leren vorm? En welke rol speelt de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs) hierin. In gesprek met Ria van ’t Klooster, directeur NRTO in gesprek over de visie van de NRTO en mogelijke oplossingsrichtingen.

Hier vindt u de presentatie van Ria van ’t Klooster.

17.30
18.00
Reflectie en vooruitblik
Reflectie op inzichten van vandaag en vooruitblik naar het laatste seminar
18.00
19.30
Afsluiting met diner