Leergang mbo 2017 – Seminar 2

Home » Evenementen » Leergang mbo 2017 – Seminar 2
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Beleid en prestaties: wat is de focus van het beleid en zie je dat terug in de leerlingstromen?

Hieronder vindt u het dagprogramma van het tweede seminar van de Leergang mbo 2017. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Programma seminar 2
Dinsdag 9 mei 2017
13.00 – 19.30 uur

Hier kunt u de literatuurlijst van seminar 2 downloaden.

13.00 13.15 Ontvangst en koffie/thee/broodje
13.15 13.30 Introductie

Opening en korte terugblik op het eerste seminar

13.30 15.30
Actuele beleidsthema’s: de focus van het beleid
Met als start het actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ zijn veel maatregelen ingevoerd om de kwaliteit en doelmatigheid van het beroepsonderwijs
te verbeteren: intensiveren en verkorten van opleidingen, betere examens (taal en rekenen), professionalisering docenten, vereenvoudigen kwalificatiestructuur, macrodoelmatigheid,samenwerking vmbo-mbo-hbo, invoer entreeopleidingen, kwaliteitsafspraken. Peter Lourens, directie MBO, Ministerie van OCW, licht toe, legt uit en gaat in gesprek.
15.30

16.00

Koffie, thee
16.00
17.30
Prestaties: hoe lopen de leerlingstromen

Anneke Westerhuis, managing onderzoeker bij ecbo, gaat in op loopbaanpatronen van studenten in het mbo. Aan de orde komen vragen als:
Leerlingen in het mbo, waar komen ze vandaan? Hoe bewegen ze zich door het systeem? Groeit de toestroom naar het havo, waardoor het mbo krimpt? Hoe zit het met opstroom, afstroom en stapelen? Welke mogelijke toekomstscenario’s zijn er?
Hier vindt u de presentatie van Anneke Westerhuis.

17.30

18.00

Reflectie en vooruitblik

Reflectie op inzichten van vandaag en vooruitblik naar seminar 3.

18.00

19.30

Afsluiting met diner