Donderdagmiddaglezing Wijnand Dickhoff

Home » Evenementen » Donderdagmiddaglezing Wijnand Dickhoff
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Toepassen of aanpassen. Verkenning naar invoering van resultaatverantwoordelijke onderwijsteams als besturingsconcept

Op 15 september verzorgt Wijnand Dickhoff, managing partner van organisatieadviesbureau Phasis, de donderdagmiddaglezing in Utrecht. Hij spreekt over Toepassen of Aanpassen ofwel: hoe kunnen onderwijsteams verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun eigen werk en de daarmee behaalde resultaten?

Ideaal versus praktijk

Het is het ideaal van iedere bestuurder en school: docenten en onderwijsondersteunende medewerkers zijn bereid en in staat verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het eigen werk en de daarmee behaalde resultaten. Begrippen als professionaliteit, autonomie, zelforganiserend vermogen, eigenaarschap en teamwork zijn populair. De praktijk is vaak anders. Sturing komt veelal van buiten en van bovenaf. Het onderwijs ligt bedolven onder regels. Controle is aan de orde van de dag. Kwaliteitszorg dreigt een activiteit op zichzelf te worden en is als gevolg daarvan te weinig dienstbaar en ondersteunend aan het primair proces

Promotieonderzoek

Wijnand Dickhoff heeft promotieonderzoek gedaan hoe onderwijsteams resultaatverantwoordelijkheid praktisch vorm kunnen geven. Het onderzoek bevatte onder andere een literatuurstudie, waaruit blijkt dat de piramide als besturingsvorm achterhaald is. Moderne organisaties zijn plat. Zij worden gekenmerkt door een netwerkachtige structuur. Grenzen tussen binnen en buiten zijn vervaagd. Dit leidt tot een andere rol van leidinggevenden, staf en uitvoerende professionals en een andere manier van kijken naar organisaties. De aard van de publieke dienstverlening leidt daarnaast tot erkenning van het belang van pluriformiteit en een decentrale aanpak. Begrippen als public governance en ecologisch organiseren vervangen public management en de bureaucratische organisatievorm. De aard van professionele organisaties leidt tot de noodzaak van vergaande delegatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Studie naar de kenmerken van excellente organisaties bevestigen het belang van soft control naast sturing op hard control. Proces blijkt belangrijker dan structuur.

Casestudie

Onderdeel van het promotieonderzoek is een casestudie, waarbij met een aantal onderwijsteams een stappenplan op weg naar zelforganiserend vermogen is ontwikkeld, uitgeprobeerd en gevalideerd. De studie toont aan dat onderwijsteams heel goed in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor proces en resultaat. Voorwaarde is wel dat kwaliteitszorg heel concreet en praktisch wordt ingevuld. Kwaliteitszorg moet iets toevoegen en niet als ballast worden ervaren. Het onderzoek heeft geleid tot een methode, waarmee teams in een aantal stappen kwaliteitsborging op praktische wijze zelf gestalte kunnen geven. De methode is positief door de docenten geëvalueerd en onafhankelijk door medewerkers van de Rijksuniversiteit van Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, gevalideerd.

Praktische informatie

Datum: donderdag 15 september, 15.30 – 17.00 uur (inloop 15.00 uur, drankje na afloop).
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht (routebeschrijving).
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Baay.