Donderdagmiddaglezing Liesbeth Baartman

Home » Evenementen » Donderdagmiddaglezing Liesbeth Baartman
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Effectief formatief toetsen in de klas

Bekijk hieronder de video van de donderdagmiddaglezing van Liesbeth Baartman over formatief toetsen.

De presentatie van Liesbeth Baartman is nu beschikbaar.

Tijdens de donderdagmiddaglezing van 14 september staat formatief toetsen centraal. Bij summatief toetsen wordt teruggekeken: wat beheerst de student van de aangeboden leerstof? Formatieve toetsen zijn onderdeel van het leerproces. Met als doel om vast te stellen hoe de student zich ontwikkelt en het onderwijs indien nodig aan te passen. Wat moet de student nog verbeteren of leren om het einddoel te halen? En hoe kunnen docenten daarop inspelen? Docenten zijn cruciaal om formatief toetsen goed vorm te geven in de klas.
Voor een docent betekent formatief toetsen zo vaak mogelijk “meten” wat de studenten kennen en kunnen om daar vervolgens de didactische aanpak op aan te passen. Maar hoe doe je dit concreet? Hoe realiseer je als docent een goede formatieve toetspraktijk, in interactie met studenten? Welke competenties hebben docenten hiervoor nodig en waar liggen de grootste kansen voor professionalisering?

Judith Gulikers (Wageningen University & Research) en Liesbeth Baartman (Hogeschool Utrecht) voerden met subsidie van het NRO een overzichtsstudie uit: “Wat doet de docent in de klas die effectieve formatieve toetspraktijken realiseert?” (Gulikers & Baartman, 2017). Doel van het onderzoek was vooral om docenten te voorzien van handvatten voor de eigen praktijk. Het onderzoek beschrijft daarom concrete voorbeelden van goede formatieve toetspraktijken.

Daarnaast gingen de onderzoekers na of docenten andere gedragingen in de formatieve toetscyclus laten zien, afhankelijk van welk effect ze bij studenten willen bereiken. Bijvoorbeeld: is het doel van formatief toetsen zicht te krijgen op de kennisontwikkeling van studenten en deze stimuleren? Of gaat het erom zelfregulerend leren te stimuleren? Afhankelijk van het doel zijn wellicht andere formatieve toetspraktijken nodig.
De laatste vraag die Gulikers en Baartmans zich hebben gesteld is: op welke manier besteden professionaliseringstrajecten nu aandacht aan de formatieve toetscyclus en de vaardigheden en competenties die daarbij horen? Toekomstige professionalisering zou zich hier dan ook concreet op moeten richten.

De studie schijnt een nieuw licht op formatief toetsen en professionalisering van docenten. Uit het onderzoek kwam een aantal punten naar voren:
1) Het werken met learning progressions is cruciaal in de gehele formatieve toetscyclus.
2) Docenten kunnen veel meer gebruik maken van informele formatieve ‘toetsen’: goede vragen stellen en (klassen)discussies voeren gericht op het uitdiepen van begrip (in plaats van het uitlokken van het goede antwoord).
3) De concrete invulling van de formatieve toetscyclus ziet er, afhankelijk van het doel van formatief toetsen, anders uit: gaat het om kennisontwikkeling of meer om zelfregulatie/zelfsturing?
4) Docenten hebben nog weinig handelingsrepertoire om te komen tot vervolgacties en instructies aan te passen. Hier liggen grote kansen voor professionalisering.

Op 14 september presenteert Liesbeth Baartman de uitkomsten van het NRO-onderzoek naar formatief toetsen. En kunt u met haar in gesprek over de resultaten.

Gulikers, J., & Baartman, L (2017). Doelgericht professionaliseren: formatieve toetspraktijken met effect! Wat DOET de docent in de klas? Overzichtsstudie uitgevoerd met subsidie van NRO-PPO (dossiernummer 405-15-722). Eindrapportage te downloaden via www.nro.nl.

Praktische informatie

Datum: donderdag 14 september, 15.30 – 17.00 uur (inloop 15.00 uur, drankje na afloop).
Locatie: In De Ruimte, Oudegracht 230 aan de werf, Utrecht (routebeschrijving).
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Christoffels.
Aanmelden: u kunt zich hier inschrijven.
 
LET OP: De donderdagmiddaglezing vindt plaats op een nieuwe locatie.
  

De volgende donderdagmiddaglezing vindt plaats op 12 oktober 2017 en wordt verzorgd door Wouter Pols: Pedagogische professionaliteit in het mbo.