Domile september 2018

Home » Evenementen » Domile september 2018
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Implementatie van LOB in het mbo: donderdagmiddaglezing 13 september

Alvast inlezen in het onderwerp? Meer weten over de spreker? Of even terugkijken? Kijk eens op het kennisplankje van deze donderdagmiddaglezing!

De arbeidsmarkt voor mbo’ers verandert voortdurend. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is van belang om studenten voor te bereiden op een leven lang ontwikkelen en werken. Dat vraagt iets nieuws van docenten.

Om een loopbaangerichte leeromgeving te bevorderen namen 37 mbo-instellingen deel aan het stimuleringsproject ‘LOB in het mbo’ (2010 tot 2015), dat werd uitgevoerd door MBO Diensten. Docenten werden getraind om betere loopbaangesprekken met studenten te voeren. Alle deelnemende scholen kregen professionele begeleiding om loopbaanreflectiegesprekken en een vraag- en praktijk gestuurd curriculum te integreren in hun beleid.

De lezing

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat docenten zelf aangaven meer loopbaan georiënteerd zijn in de benadering van hun studenten na afloop van het project. Daarmee leek een culturele verandering richting loopbaangerichte leeromgeving gestart. Deze veranderingen in loopbaangerichtheid waren echter nauwelijks geborgd in de schoolstructuur en daarmee grotendeels de verantwoordelijkheid van de individuele docenten. Tijdens de domile neemt Aniek Draaisma de deelnemers mee in de verklaringen voor deze uitkomsten en gaat in gesprek over de betekenis van het onderzoek voor de onderwijspraktijk.

Proefschrift

Draaisma’s proefschrift Career learning environments in vocational education. Study of a government initiated innovation programme in the Netherlands beantwoordt de vraag of en onder welke voorwaarden het project culturele en structurele veranderingen teweeg brengt op de deelnemende scholen. Focus ligt daarbij op leiderschap, samen leren en beleidsontwikkeling ter ondersteuning van succesvol innoveren. Het promotieonderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. Marinka Kuijpers en dr. Frans Meijers.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 13 september, 15.30 – 17.30 uur (inloop 15.15 uur, drankje na afloop).
Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht (routebeschrijving)
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Koning.
Aanmelden: U kunt zich via deze link inschrijven.