Domile november 2018

Home » Evenementen » Domile november 2018
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Evaluatie beleidsmaatregelen toelating en kwalificatiestructuur

Het mbo verandert continue. De afgelopen vijf jaar is een keur aan beleidsmaatregelen ingevoerd die de mbo-instellingen vernieuwde kaders en regels geven om het onderwijs in te kleuren. Denk aan de herziening van de kwalificatiestructuur (HKS), de invoering van de wet Doelmatige leerwegen en de modernisering van de bekostiging. In opdracht van het NRO en OCW evalueert het consortium 2b-mbo (KBA Nijmegen en ResearchNed) deze en andere maatregelen. De thema’s toelating en kwalificatiestructuur staan centraal in de donderdagmiddaglezing van 8 november.

Toelating
De invoering van entreeopleidingen, het afschaffen van de drempelloze instroom in niveau 2 en het invoeren en later weer afschaffen van de cascadebekostiging zijn maatregelen die een rol spelen bij toelating. Wat betekenen deze maatregelen voor de toelating, intake en plaatsing van studenten? Hoe gaan mbo-instellingen om met deze materie? Wat is er allemaal veranderd en wat gaat er nog veranderen?

Kwalificatiestructuur
De landelijke kwalificatiestructuur is al sinds de invoering in 1997 verschillende malen vernieuwd. De HKS is de meest recente vernieuwingsoperatie. Doel hiervan is om toe te werken naar doelmatigere opleidingen van een hogere kwaliteit, die inspelen op de behoefte van het bedrijfsleven door minder (overlap in) kwalificatiedossiers en kwalificaties en door de invoering van keuzedelen. In welke mate lukt het de mbo-instellingen deze maatregelen in te voeren en te vertalen naar de praktijk? En wat betekenen nieuwe experimenten als ‘ruimte in de regio’ en ‘cross-over kwalificaties’ en de invoering van mbo-certificaten voor de flexibiliteit en responsiviteit van de landelijke kwalificatiestructuur?

Lezing
Tijdens de donderdagmiddaglezing lichten onderzoekers van KBA Nijmegen en ResearchNed de opzet van de beleidsgerichte evaluatie toe en gaan zij in op resultaten ervan. De onderzoekers laten zien wat al bekend is en vooral ook wat nog niet bekend is. Aan de hand van bovenstaande vragen verkennen zij samen met deelnemers de toekomst van het beroepsonderwijs.

Praktische informatie

Datum: donderdag 8 november, 15.30 – 17.00 uur (inloop 15.15 uur, drankje na afloop).
Locatie: Cursus en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht (routebeschrijving)
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Koning.
Aanmelden: u kunt zich via deze link inschrijven.