Laden Evenementen
Dit event is voorbij.
Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Visie op vakmanschap

De grote opdracht voor het beroepsonderwijs is te anticiperen op een snel veranderende maatschappij. Het mbo moet zijn studenten opleiden voor beroepen, waarvan we lastig kunnen voorspellen hoe ze er in de toekomst uit zullen zien. De opdracht is ambitieus, want het mbo is heterogeen in zowel onderwijsaanbod als deelnemers. ‘Vak­manschap’ wordt vaak genoemd als verbindende factor binnen dit heterogene mbo: jongeren door een mix van kennis, vaardigheden, houding en inzicht opleiden tot goed toegeruste vakmensen. De term vakmanschap heeft een positief imago. Maar wat er precies onder wordt verstaan blijft vaak onduidelijk.

In discussies over de toekomst van het mbo zijn verschillende visies op het begrip vakmanschap terug te vinden. Voor de één betreft vakmanschap het ontwikkelen van goed opgeleide mensen die breed inzetbaar en flexibel zijn, beschikken over ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ en een bijdrage kunnen leveren aan een ‘lerende economie’. De breed opgeleide vakman. Voor de ander staat vakmanschap voor het ontwikkelen van specia­listische kennis en een daarmee samenhangende beroepsidentiteit. De specialistisch vakman. En weer een andere visie benadrukt vooral het praktische karakter van vakmanschap. De praktisch opgeleide vakman. Is het concept ‘vakmanschap’ wel helder genoeg om aanknopingspunten te bieden voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs?

Onderzoek

Een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm instituut en ecbo deed de afgelopen twee jaar onderzoek naar dit onderwerp. Ze keken naar verschillende visies op ‘vakmanschap’ en de samenhang met het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. Wat is de betekenis van vakmanschap voor de toekomstige positie van het (v)mbo? Tijdens de donderdagmiddaglezing presenteren Marieke Buisman (Kohnstamm Instituut) en Rolf van der Velden (ROA) resultaten uit het NRO-onderzoek. Deze zijn ook terug te lezen in het rapport: De toekomst van vakmanschap: verschillende visies op ‘vakmanschap’ en de samenhang met het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 30 november, 15.30 – 17.30 uur (inloop 15.00 uur, drankje na afloop).
Locatie: In De Ruimte, Oudegracht 230, Utrecht
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Koning.
Aanmelden: U kunt zich via deze link inschrijven.
Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email