Domile juni 2019

Home » Evenementen » Domile juni 2019
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Donderdagmiddaglezing over investeren in laagopgeleiden: nieuwe kansen voor Nederland

Door Maurice de Greef (UNESCO Leerstoelhouder Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit)

De sociale ongelijkheid is een hardnekkig probleem, zo constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau al in 2011. Dit komt door het verschil in laag- en hoogopgeleiden. We leven in een ontwikkeld land. Nederland staat op de vierde plaats op de lijst van de Global Competitiveness Index als het gaat om economische groei en welvaart. Het gaat dus goed in ons land. Toch blijkt, dat dit niet voor iedereen geldt. De laagopgeleiden trekken in ons land nog steeds aan het kortste eind. Met name op de arbeidsmarkt. Hoe kan leren voor laagopgeleiden ervoor zorgen, dat ook deze groep een toekomst krijgt die zij verdient?

Voor zowel partijen als het ministerie van OCW, het ministerie van SZW, de gemeenten, de roc’s, private aanbieders, als ook non-formele aanbieders van educatie ligt er een opdracht om een kwalitatief goede infrastructuur van volwasseneneducatie te realiseren. Om zo de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden te kunnen tegengaan en ervoor te zorgen dat ook laagopgeleide volwassenen alsnog actief kunnen zijn in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Als we kijken naar voorbeelden uit Vlaanderen, Denemarken en Finland lijkt versterking van een kwalitatief landelijk systeem van formele en non-formele educatie op lokaal en regionaal niveau uitkomst te bieden.

Op basis van de resultaten van circa 75 onderzoeken waar prof. dr. Maurice de Greef (UNESCO Leerstoelhouder Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit) bij betrokken was, gaat hij tijdens de donderdagmiddaglezing van 13 juni in op de kansen voor volwasseneneducatie. En waarom juist volwasseneneducatie in de huidige tijd zo belangrijk is. Om ervoor te zorgen, dat een grote groep laagopgeleide mensen een betere plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt krijgt.

Praktische informatie

Datum: donderdag 13 juni 2019, 15.30 – 17.00 uur (inloop 15.15 uur, drankje na afloop).
Locatie: Gilde Opleidingen, Groenveldsingel  40, 5913 SB in Venlo (klik hier voor de routebeschrijving)
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Koning.
Aanmelden: U kunt zich via deze link inschrijven.