Laden Evenementen
Dit event is voorbij.
Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Het debatcafé over Leven Lang leren vindt plaats op woensdag 17 januari 2018.

In april overhandigde Jolande Sap als voorzitter van de Commissie vraagfinanciering mbo haar advies ‘Doorleren werkt’ aan minister Bussemaker van OCW. De commissie stelt in het rapport een aantal aanvullende maatregelen voor die nodig zijn om een doorbraak te forceren in een leven lang leren.

Tijd voor een debat! Onder leiding van het Nederlands Debat Instituut gaan we op woensdag 17 januari met elkaar in debat over het thema leven lang leren.

Praktische informatie

Datum: woensdag 17 januari, 17.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 16:30 en na afloop een drankje en een broodje)
Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, 3512 BT in Utrecht (routebeschrijving).
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Koning.
Aanmelden: Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

 

Gerelateerde publicaties

2018-05-29T20:20:45+00:00

‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’

Werken op de grens van zorg en welzijn. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor mbo’ers Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk

De arbeidsmarkt in de zorg is volop in beweging. Scholen die zorgopleidingen aanbieden streven ernaar zo goed mogelijk mee te bewegen. Ecbo onderzocht hoe de werkvelden van twee zorgopleidingen van ROC Midden Nederland zich ontwikkelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat is de behoefte van werkgevers in de regio en wat betekent dit voor het profiel van beide opleidingen?

2018-04-17T13:44:15+00:00

Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het proces, het bereiken van de doelen, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie.

2017-10-12T09:20:13+00:00

De toekomst van vakmanschap

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek in opdracht van NRO, uitgevoerd door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email