CINOP Lentesessie 2018: Flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht

Home » Evenementen » CINOP Lentesessie 2018: Flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht

Flexibilisering van onderwijs krijgt inmiddels vorm. Denk aan pilots leeruitkomsten, vraagfinanciering, pilots flexstuderen, keuzedelen, derde leerweg en de leerrekening. Veelbelovend!

Of zijn deze stappen slechts een eerste voorbode van het ontwikkelen van een wezenlijk andere kijk op flexibel onderwijs? Blijven we bijvoorbeeld vooral zo sterk denken in arbeidsmarktgerichte kwalificaties? Wat wordt het belang van persoonlijke vorming en socialisatie? Moeten we nog wel leerstof blijven voorschrijven? Houdt de school haar positie als dominante leerplek? Welke rol gaat ICT in leren vervullen? Blijft het denken in examenscores, doorstroomcijfers en rendementen houdbaar? Welke positie is er nodig voor docenten die een rol willen vervullen in dat toekomstige onderwijs?

Kortom: wat is er nodig zodat onderwijs écht een baanbrekende en vernieuwende rol kan spelen in de uitdagingen waar de samenleving voor staat?

Huub Dekkers

Huub Dekkers
Uw gastheer

Joseph Kessels

Joseph Kessels
Keynote spreker

Programmering

Keynotespreker op deze Lentesessie is Professor Dr. Joseph Kessels. Hij neemt ons mee in zijn visie op onderwijs dat lerenden helpt om vakbekwaam te worden, een sterke leeridentiteit te ontwikkelen en hun geloof in eigen kunnen te stimuleren. Autonomie en nieuwsgierigheid zijn daarbij sleutelwoorden. Hij schetst een vergaand perspectief op toekomstig onderwijs in een wereld van Leven Lang Leren.

Fokke Aukema vertelt over zijn voormalige functie als Programmamanager Deeltijdonderwijs bij de HAN. Hier was hij verantwoordelijk voor de integrale aanpak van flexibilisering van het onderwijs voor werkenden. In 2017 Kreeg Fokke een eervolle vermelding in de ScienceGuide als een van de Top-10 ‘influencers’ in het hoger onderwijs. Momenteel is Fokke werkzaam als Sectorhoofd Staf Politieacademie waar hij onder meer verantwoordelijk is voor onderwijs, bedrijfsvoering, examinering en internationalisering.

Programma

Download hier het programma.

Registratie

Gezien de grote belangstelling en overschrijving is het niet meer mogelijk om u aan te melden. Wel kunt u uw belangstelling voor de CINOP Lentesessie doorgeven per e-mail aan topstal@cinop.nl Vermeld hierbij uw volledige voornaam en achternaam, functie en organisatie. Wij plaatsen u dan op een wachtlijst. Mocht er alsnog een plaats beschikbaar komen dan krijgt u hiervan automatisch bericht. Heeft u geen bericht ontvangen houd dan onze website in de gaten voor het verslag in woord en beeld.

Voor wie?

Voor alle professionals in de wereld van het beroepsonderwijs (zoals onderwijsmakers, beleidsmedewerkers, leidinggevenden, bestuurders) die werk willen maken van toekomstbestendig onderwijs.

Praktische informatie

Locatie

Theater Zuilen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €35,–.

Tijden

13.30 – 14.00 uur Inloop
14.00 – 16.15 uur Programma met intermezzo’s
16.15 – 17.30 uur Borrel

Kijk ook op de website van CINOP.

CINOP Lentesessie 2018