Domile 10 oktober 2019 ‘MBO onderzoekswerk- plaats gepersonaliseerd leren met ict’

Donderdagmiddaglezing over gepersonaliseerd leren

Het doen van praktijkonderzoek is ook binnen het mbo steeds meer een normaal verschijnsel aan het worden. Met een eigen insteek, via practoraten, en waar zinvol in samenwerking met onderzoekers van het hbo of universiteit. In de MBO Onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ (OWP ICT) werken ROC De Leijgraaf (penvoerder), Summa College, Mediacollege Amsterdam, Rijn IJssel, Graafschap College, het iXperium/ Centre of Expertise Leren met ict, het Practoraat Activerende didactiek, het practoraat Mediawijsheid, Tilburg University en IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir samen aan het vormgeven van gepersonaliseerd leren met ict in het mbo.

Zowel de aanpak als de onderwerpen zijn niet toevallig. Binnen de OWP ICT innoveren we bottom-up met behulp van multidisciplinaire teams (iXperium designteams) die starten bij vragen uit de praktijk. Het onderwerp gepersonaliseerd leren met ict is interessant omdat je hiermee het onderwijs heel anders kunt inrichten, zowel op het gebied van de onderwijsorganisatie maar zeker ook ten aanzien van de didactische werkvormen. De partners van de OWP ICT hebben hier al in verschillende mate ervaring mee en breiden dat nu uit binnen de onderzoekswerkplaats. Op termijn wil de onderzoekswerkplaats uitgroeien tot een landelijke samenwerking. De partners willen daarbij niet alleen leerarrangementen ontwikkelen voor gebruik binnen de eigen instelling, maar ook elkaars producten gebruiken. En omdat het een onderzoekswerkplaats is, wordt er onderzoek uitgevoerd op verschillende niveaus: zowel binnen de iXperium designteams, naar het gebruik van de leerarrangementen en naar de werking van een onderzoekswerkplaats als middel om zulke innovatietrajecten op gang te brengen.

Op de donderdagmiddaglezing van 10 oktober 2019 gingen de bezoekers, na een korte inleiding over de onderzoekswerkplaats, in gesprek met de projectleiders: Pierre Gorissen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en John Schobben (ROC De Leijgraaf).

Zie ook: www.owpict.nl 

Bekijk hier de Domile van 10 oktober terug.