Beleidsmonitor Tel mee met Taal

Op verzoek van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS onderzoeken Expertisecentrum ECBO en beleidsonderzoeksbureau Ockham IPS van 2020-2024 samen de implementatie en de effecten van de tien beleidsmaatregelen van het Tel mee met Taal-programma. Op basis daarvan beoordelen de onderzoekers in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan de drie hoofddoelstellingen van het programma Tel mee met Taal, of de middelen goed worden besteed, en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.

Eerste resultaten: regionale maatregelen laaggeletterdheid

De eerste bevindingen uit het onderzoek zijn bekend. Klik hier voor de vergelijkende beschrijving van regionale programma’s laaggeletterdheid en een infographic over het onderzoek

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024: iedereen moet mee kunnen doen

Sinds het begin van deze eeuw zet de Rijksoverheid extra middelen in om de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland te ondersteunen. De Kamerbrief van 18 maart 2019 benadrukte de urgentie om vanuit verschillende ministeries nog steviger in te zetten op een vaardiger Nederland: ‘een samenleving waarin iedereen mee kan doen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en oud, met en zonder migratieachtergrond’. Hieruit is het Tel mee met Taal programma 2020 – 2024 voortgekomen, met als hoofddoelstellingen:

  • meer laaggeletterde mensen bereiken met een aanpak op maat;
  • weten wat werkt; meer inzicht in kwaliteit en effect;
  • samen aan de slag; meer gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties actief: voor kinderen en volwassenen.

De drie hoofddoelstellingen van het Tel mee met Taal 2020 – 2024 programma bouwen voort op de reeds opgedane kennis en ervaringen. Er zijn tien maatregelen gedefinieerd om deze doelstellingen te behalen. Het aangrijpingsniveau waarop deze maatregelen worden ingezet is breed en omvat zowel het lokale/regionale als het nationale niveau, of zelfs beide. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de tien maatregelen en de producten die ECBO en Ockham IPS gedurende het onderzoek opleveren.

Klik hier voor de Tel Mee Met Taal Visual

Tel mee met taal visual