Andrea Klaeijsen

Home » Andrea Klaeijsen
Andrea Klaeijsen 2017-02-02T10:18:26+00:00

Andrea Klaeijsen

Dr. Andrea Klaeijsen
Dr. Andrea KlaeijsenOnderzoeker
06-13221935

Andrea werkt sinds maart 2016 bij ecbo. Ze is afgestudeerd onderwijskundige en in december 2015 gepromoveerd aan de Open Universiteit. Haar promotieonderzoek richtte zich op de invloed van motivatie- en organisatiefactoren op innovatief gedrag van docenten.

Andrea heeft een brede achtergrond als onderzoeker. In verschillende settings heeft zij ervaring opgedaan met onderzoek met en daarvan afgeleid (beleids)advies binnen onderwijsinstellingen. Haar inhoudelijke expertise betreft thema’s als motivatie, professionele ruimte, leiderschap en professionele ontwikkeling in het onderwijs. Deze expertise en haar ervaring met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zet ze bij ecbo onder andere in bij projecten op het gebied van achtergronden van mbo-docenten, 21ste-eeuwse docentvaardigheden en het opleiden van docenten.

Expertisegebieden

  • Motivatie in het onderwijs
  • Professionele ruimte en autonomie
  • Organiseren van leren

Publicaties

Zelf-assessment

21ste-eeuwse docentvaardigheden

Wanneer het onderwijs meer aandacht gaat besteden aan 21ste-eeuwse vaardigheden, heeft dit gevolgen voor het curriculum en de rol van de docent. Ecbo heeft een zelf-assessment met geautomatiseerde terugkoppeling ontwikkeld voor docenten om individueel of op teamniveau hun 21ste-eeuwse docentvaardigheden in beeld te brengen.

Ervaren werkdruk in het mbo

Onderzoeksverslag
Er is recent veel aandacht voor werkdruk onder docenten; in onderzoek, beleid en in de media. Veelal gaat dit echter over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en blijft het mbo onderbelicht. Dit terwijl docenten in het mbo een hoge werkdruk ervaren, zoals blijkt uit het onderzoek naar medewerkerstevredenheid van de sector.

Nieuws

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema’s onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent

Het effect van initiatieven in de school gericht op docentprofessionalisering en continue onderwijsverbetering

Het onderzoeksvoorstel “Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent” is gehonoreerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Dit driejarig onderzoek beoogt zicht te geven op de bijdrage van lopende initiatieven op mbo instellingen aan de ontwikkeling van een onderzoekende houding van docenten en opleidingsteams.

Werkdruk: van knelpunten naar aanpakken

Workshop over werkdruk bij CvI-managementconferentie

Woensdag 5 april 2017 gaf ecbo een workshop over werkdruk in het mbo naar aanleiding van het recente ecbo-onderzoek naar ervaren werkdruk onder mbo-docenten.

Interview met ecbo-onderzoeker Rozemarijn van Toly

Over een onderzoek naar de ervaren werkdruk van docenten in het mbo

We hebben ecbo-onderzoeker Rozemarijn van Toly een aantal vragen gesteld over het onderzoek ‘Ervaren werkdruk in het mbo’ dat ecbo recentelijk heeft afgerond.

Donderdagmiddaglezingen 2017

Eerste donderdagmiddaglezing in maart

Vanaf maart starten we met een nieuwe reeks donderdagmiddaglezingen. Kijk hier terug op de lezingen van 2016.

Onderzoek naar werkdruk in het mbo

In hoeverre ervaren mbo-docenten werkdruk?

In de media is veel aandacht voor werkdruk onder docenten. Vaak gaat dit over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en blijft het mbo onderbelicht.