Wereldcafé | Interactief werken aan professionele mbo-organisaties

Ord 2021 met thema interactie

07 juli 2021 13:40 - 14:40

Online

Vier verschillende NRO-projecten over interactief werken aan professionele mbo-organisaties staan centraal in parallelsessie 3 op de Onderwijs Research Dagen (ORD) 2021. In de vorm van een wereldcafé. Onderwijsonderzoekers gaan met deelnemers op zoek naar een samenhangend overzicht, en inzichten in interventies en mechanismen die kunnen bijdragen aan versterking van onderwijskwaliteit in mbo-instellingen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de interactieve onderzoeksmethoden en samenwerkingsvormen die elk onderzoeksconsortium hanteert.

Bijdragen en presentatoren

  • Controle of dialoog: naar een kwaliteitscultuur in het mbo met een ontwikkelingsgerichte audit (Ronald Stevens – VU)
  • Samen op zoek naar good werk: professioneel framen van de teamopgave (Tom van Oeffelt – Aeres Hogeschool)
  • Versterking van bestuurlijk vermogen (Margriet van der Sluis – TIAS)
  • Masteropgeleide docenten: aanjagers van onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit (Jeroen S. Rozendaal – HvR)

Online sessie met breakout-rooms en chatfunctie

De sessie start met een beknopte inleiding, die de samenhang van en verschillen tussen de bijdragen schetst. ECBO-onderzoeker José Hermanussen zit de sessie voor. Na de inleiding volgen de korte samenvattingen van de vier NRO-projecten, gevolgd door kritische reflecties van Joseph Kessels (OU) en John van der Vegt (ROC Twente). Deelnemers kunnen daarna zelf met elkaar in discussie in vier verschillende breakout-rooms. De referenten sluiten de sessie af met een reflectie.

Opbrengst van de sessie

Resultaat van de sessie is een gezamenlijk ‘kijkkader’ voor interactieve samenwerkingen binnen mbo-instellingen, die werken aan verdere kwaliteitsverbetering en professionalisering van docenten(teams).

Over de Onderwijs Research Dagen 2021

De 50ste editie van de ORD vindt plaats van 7 t/m 9 juli 2021 en wordt georganiseerd door Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het thema van deze editie is ‘interactie’. De ORD heeft als doel verbinding tussen onderwijsonderzoekers en het onderwijsveld.

Meer informatie over het programma en registratie vind je op de site ORD2021.nl. Bekijk ook het promotiefilmpje van het Wereldcafé ORD Parallelsessie Interactief werken aan professionele mbo-organisaties.

Consortia NRO-praktijkgerichte onderwijsonderzoek mbo

De sessie ‘Interactief werken aan professionele mbo-organisaties’ komt tot stand door samenwerking van vier consortia van onderzoekers en praktijkprofessionals. Zij werken aan onderzoeken uit de tweede/derde ronde van het NRO-praktijkgerichte onderwijsonderzoek mbo. Deze onderzoeken richten zich op het overkoepelende thema van versterking van de professionalisering van docenten en docententeams. Elk consortium hanteert een eigen invalshoek en onderzoeksmethode(n) om onderzoekend en interactief te werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Wetenschappelijke betekenis consortia

De onderzoeken door de vier consortia startten vanuit een urgent en complex praktijkvraagstuk: de wijze waarop professionele ontwikkeling van docenten(teams) in de school het best gedurende de beroepsuitoefening kan plaatsvinden (zie NRO, 2016).

Bekend is dat professioneel handelen en leren van deze professionals contextgebonden zijn (Van Veen e.a., 2010) , dat er verschillende factoren op klas-, team-, school- en bestuurlijk niveau een belangrijke rol spelen, en dat de interactie tussen deze niveaus essentieel is voor het realiseren van verbeteringen van de onderwijskwaliteit.

Ook is bekend dat voor het benutten van elders aanwezige kennis, ook interacties met onderzoekers en andere professionals (uit het netwerk) een belangrijke rol spelen (Van den Berg & Teurlings, 2019). Ondanks deze beschikbare inzichten, is nog onvoldoende duidelijk op welke wijze en onder welke condities deze interacties het best in de dagelijkse praktijk kunnen warden vormgegeven en bevorderd.

De vier presentaties (paper/poster) gaan in op een deelaspect. In dit wereldcafé willen de onderzoekers met behulp van reflecties en interacties met de aanwezigen toewerken naar een samenhangend overzicht van inzichten in de benodigde samenhangende interacties.

Promotiefimpje Wereldcafe ORD Parallelsessie Interactief werken aan professionele mbo-organisaties