VAK-TAAL!

Samenwerken aan taalcompetenties in het mbo

vier mensen in overleg

01 september 2021 09:00 - 01 september 2022 09:00

Online. In overleg en tegen meerprijs is op locatie mogelijk

Hoe motiveren we onze studenten voor het vak Nederlands? Hoe kunnen we taalonderwijs verbinden aan de beroepspraktijk? En hoe zorgen we voor een duurzame samenwerking tussen taaldocenten en vakdocenten?

Deze vragen staan centraal in het professionaliseringstraject Vak-Taal! Na een intakegesprek en een voormeting ga je binnen (een deel van) je team aan de slag met het verbinden van taal- en beroepsonderwijs. Jullie team krijgt begeleiding bij zowel het opzetten van een interne werkgroep als het ontwerpen en uitvoeren van geïntegreerd taal-/beroepsonderwijs. Aan het eind van het traject gaan we in een eindmeting na wat de impact van deze fase van het traject is en krijg je advies op maat voor het vervolg. Duurzaam en onderbouwd.

Professionaliseringstraject Vak-Taal!

Hoe motiveren we onze studenten voor het vak Nederlands? Hoe kunnen we taalonderwijs verbinden aan de beroepspraktijk? En hoe zorgen we voor een duurzame samenwerking tussen taaldocenten en vakdocenten? Deze vragen staan centraal in het professionaliseringstraject Vak-Taal! Na een intakegesprek en een voormeting ga je binnen (een deel van) je team aan de slag met het verbinden van taal- en beroepsonderwijs. Jullie team krijgt begeleiding bij zowel het opzetten van een interne werkgroep als het ontwerpen en uitvoeren van geïntegreerd taal-/beroepsonderwijs. Aan het eind van het traject gaan we in een eindmeting na wat de impact van deze fase van het traject is en krijg je advies op maat voor het vervolg. Duurzaam en onderbouwd.

Voor wie is de training?

Werk jij als docent Nederlands, loopbaanbegeleider en/of docent praktijkvakken of praktijkbegeleider in het mbo en vind je samenwerking met collega’s belangrijk? Willen jullie de brede taalontwikkeling van studenten stimuleren en taal integraal onderdeel maken van de opleiding? En willen jullie duurzaam werken aan een curriculum waarin de taalvaardigheid van studenten ook in de werkomgeving wordt bevorderd? Dan is het traject Vak-Taal iets voor jullie team.

Inhoud

In dit traject mag je het volgende verwachten:

  • Een intakegesprek waarin we met jullie de streefdoelen van jullie team vaststellen.
  • Een voormeting waarmee jullie zicht krijgen op de mate waarin en de manier waarop de verbinding tussen taalonderwijs en onderwijs in beroepsgerichte vakken in jullie opleiding nu vorm krijgt.
  • Een begeleidingstraject waarin jullie de principes van taalontwikkelend lesgeven (TOL) leren en die samen met andere teamleden concreet vormgeven binnen jullie opleiding.
  • Een eindmeting om de impact van het traject te kunnen bepalen.
  • Een advies voor het vervolg met daarin aanknopingspunten om (meer) verbinding te leggen tussen taalvaardigheid en het beroep waarvoor wordt opgeleid.

Sterk door samenwerking

Dit traject wordt aangeboden door Cinop/ECBO, Expertisecentrum Nederlands en de HU. Door deze bundeling van expertise kunnen we zorgen voor een goed onderbouwd traject, waarin ervaringen vanuit de wetenschap en de onderwijspraktijk samenkomen.

Wat levert het op?

Na afloop van het traject is jullie vakdidactisch repertoire met betrekking tot taalontwikkelend lesgeven vergroot en hebben jullie concrete uitwerkingen gemaakt om hiermee aan de slag te gaan. Maar het traject levert meer op dan kennis en vaardigheden op dit gebied: in het traject worden stappen gezet om een duurzame samenwerking tussen taal- en vakdocenten tot stand te brengen. Jullie krijgen ook inzicht in de impact van het traject, bijvoorbeeld wat is de impact  op het team en op de studenten?. Op basis van die inzichten kunnen kansrijke vervolgstappen worden gezet om de brede taalvaardigheid van studenten tijdens de opleiding te blijven bevorderen, ook na het traject. Na afloop van de training ontvang je een bewijs van deelname.

Praktische informatie

  • Duur: een schooljaar
  • Data: start september 2021
  • Groepsgrootte: in overleg
  • Kosten: € 13.000,- exclusief BTW

Gerelateerde items

Nederlands en Rekenen in het mbo | Kennisproducten en professionaliseringsaanbod

Handleidingen formatieve toetstechnieken voor Nederlands en Rekenen