Symposium ‘Onderzoekend werken in het mbo’

Symposium
Symposium

28 mei 2020

Landstede mbo, Fuchsiastraat 1, 8013 ZC Zwolle

Helaas kunnen we vanwege de corona-uitbraak ons symposium niet houden zoals gepland.

  • Het symposium ‘Onderzoekend werken in het mbo’ van 28 mei wordt verzet
  • We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe datum na de zomer
  • Houd de website in de gaten voor nieuwe up-dates.

 


Onderzoekend werken aan verbetering van het onderwijs

Steeds meer mbo-instellingen zetten in op docenten als de spil in het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Zij ontwikkelen en ontplooien diverse initiatieven om docenten, individueel en in teams, hiertoe in staat te stellen. Willen docenten aan continue vernieuwing en aanpassing van het onderwijs in hun instelling kunnen bijdragen, dan is nieuwsgierig zijn, reflecteren op de eigen praktijk, en het uittesten en evalueren van nieuwe ideeën van belang. In dit symposium over Onderzoekend werken in het mbo delen verschillende mbo-instellingen hun praktijken en gaan we met elkaar in gesprek over hoe onderzoekend werken kan worden versterkt.

Programma

  1. Welkom en introductie van het Practoraat Docentprofessionalisering
  2. Interactieve introductie van onderzoekend werken
  3. World café: inspiratie en uitwisseling met initiatieven van mbo-instellingen
  4. Kennisintermezzo met lezing van dr. Lisette Munneke, Hogeschool Utrecht
  5. Oogst ophalen
  6. Afsluiting en borrel

Wie kan er deelnemen?

Docenten, docentonderzoekers, masteropgeleide docenten, leidinggevenden, HR, O&K medewerkers en andere onderwijsprofessionals uit het mbo met interesse in het versterken van onderzoekend werken.

Kosten

Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Indien u onvoorzien niet kunt deelnemen, vragen wij u een collega in uw plaats uit te nodigen.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan het symposium dan kunt u zich via onderstaande button aanmelden.

Datum en locatie: 28 mei 15:00-18:00, Landstede mbo, Fuchsiastraat 1, 8013 ZC Zwolle

Georganiseerd door

Consortiumpartners van het NRO-project ‘Onderzoeks(ver)richtingen in het mbo’ samen met Practoraat Docentprofessionalisering van Landstede (Nova College, Noorderpoort, Graafschap College, ROC van Twente, Landstede, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam Open Universiteit, ECBO en Practoraat Docentprofessionalisering van Landstede).

Meer informatie? Neem contact op met Patricia Brouwer patricia.brouwer@hu.nl