Uitnodiging | Socialisatie tijdens corona-onderwijs: onderzoek en inspiratie

Bijeenkomst socialisatie tijdens corona onderwijs

14 december 2021 14:00 - 17:00

Online

Hoe geven scholen invulling aan socialisatie in de coronaperiode? Hoe besteden ze aandacht aan het welbevinden van studenten, aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en persoonsvorming? Tijdens een online bijeenkomst presenteren we de onderzoeksbevindingen van de Inspectie van het Onderwijs en gaan we in gesprek met docenten en studenten over hun ervaringen én goede voorbeelden.

Programma

  • 14.00 – 15.00 uur | Bespreking van drie thema’s in een plenair gesprek met onderzoekers en docenten
  • 15.00 – 17.00 uur | Gelegenheid om verdiepend in kleinere groepen met elkaar in gesprek te gaan (optioneel)

Sessie Welbevinden van studenten: uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs komt het beeld naar voren dat het met een aanzienlijk deel van de studenten slechter ging dan daarvoor. In het gesprek verkennen we met elkaar onder meer de volgende vragen:

  • Wat is het huidige beeld van het welbevinden van het studenten?
  • Welke effecten zijn nu merkbaar? Welke effecten verwachten we op de langere termijn?
  • Wat doen teams wel en niet om studenten te ondersteunen en welke lessen hebben teams geleerd over wat werkt?

Sessie Burgerschap: Het online burgerschapsonderwijs dat in de coronacrisis werd gegeven had beperkingen, zo blijkt uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Zo werden bijvoorbeeld gevoelige onderwerpen vaak niet aangesneden omdat docenten ervoeren dat de online omgeving daar minder geschikt voor was. In het gesprek verkennen we met elkaar onder meer de volgende vragen:

  • Welke effecten van het online burgerschapsonderwijs in coronatijd zijn nu merkbaar? Ligt er een reparatieopdracht voor burgerschap?
  • Welke voorbeelden van online burgerschaplessen zijn er waarin het lastige gesprek wel mogelijk was?

Sessie Sociale en persoonlijke ontwikkeling: In de coronacrisis hebben studenten minder gelegenheid gehad om sociale vaardigheden als samenwerken en feedback geven te oefenen. Andere vaardigheden werden volgens docenten juist beter ontwikkeld, zoals initiatief nemen en doorzettingsvermogen, blijkt uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. In het gesprek verkennen we met elkaar onder meer de volgende vragen:

  • Welke andere vaardigheden zijn (ook) meer of minder ontwikkeld bij studenten in de coronacrisis?
  • Welke effecten hiervan waren merkbaar toen de studenten weer (meer) naar school kwamen? Welke effecten zijn nu nog merkbaar?
  • Hoe speel je daarop in in het onderwijs, nu en op de langere termijn?

Deelnemers kunnen na afloop de verschillende praktijkvoorbeelden en de onderzoeksbevindingen meenemen naar hun eigen school.

Aanmelden en contactpersonen

Meld je aan voor de bijeenkomst via onderstaande button. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Geef op het inschrijfformulier aan op je bij het plenaire gesprek aansluit en/of bij een van de verdiepende gesprekken. Van te voren ontvang je nadere informatie over de bijeenkomst. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Pieter Baay (ECBO) en Mirna Pit (Inspectie van het Onderwijs).

Lees meer over onderwijsorganisatie binnen het mbo

Pilot GGZ-ondersteuning creëert extra voorwaarden voor voorkoming voortijdig schoolverlaten

Tweede enquête impact coronacrisis beroepsonderwijs | Deel jouw ervaringen

Whitepaper | Impuls aan kennisgedreven onderwijsontwikkeling in het mbo: de treinmetafoor als kijk- en ontwikkelkader

ECBO ondersteunt zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5