Online sessie kennisgedreven onderwijsontwikkeling

14 januari 2021 09:00 - 11:00

Online

Aanmelden voor de online sessie is niet meer mogelijk. Bekijk de agenda voor andere bijeenkomsten en activiteiten.

Het mbo is continu bezig met onderwijsontwikkeling. In welke mate wordt hier eigenlijk onderzoek bij gebruikt? In deze online sessie gaan we met elkaar in gesprek over de vormgeving van kennisgedreven onderwijsontwikkeling in de eigen mbo-instelling met behulp van een kijk- en ontwikkelkader. De volgende vragen staan daarbij centraal:

  • Aan welke knoppen kun je draaien om onderzoek een plek te geven in je mbo-instelling?
  • In welke mate weten teams waar ze kennis kunnen halen en hoe ze die kunnen gebruiken?
  • In hoeverre wordt voldaan aan condities om kennisgedreven onderwijsontwikkeling te faciliteren en stimuleren?
  • Hoe kun je de onderzoekscultuur stimuleren binnen je mbo-instelling?
  • Welke ondersteuning is nog nodig om kennisgedreven onderwijsontwikkeling vorm te geven?

Doelgroep

Voor iedereen die kennisgedreven onderwijsontwikkeling, het gebruiken en benutten van onderzoek, verder wil brengen in de eigen mbo-instelling.

Whitepaper kennisgedreven onderwijsontwikkeling in het mbo

Wil je voor de sessie alvast meer lezen over kennisgedreven onderwijsontwikkeling? Dit whitepaper is voor iedereen die een impuls wil geven aan het gebruiken en benutten van onderzoek in het mbo.

Gerelateerde artikelen

Whitepaper | Impuls aan kennisgedreven onderwijsontwikkeling in het mbo: de treinmetafoor als kijk- en ontwikkelkader

ECBO ondersteunt zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5