Netwerkbijeenkomst mbo

‘De meerwaarde van het samen opleiden’

Netwerkbijeenkomst mbo 'de meerwaarde van het samen opleiden'

11 november 2021 13:30 - 16:30

ROC Mondriaan, Den Haag

Het platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert op 11 november een netwerkbijeenkomst waarin je ideeën en ervaringen uitwisselt over de meerwaarde van het samen opleiden in het mbo. ECBO-onderzoeker José Hermanussen licht de resultaten toe uit het onderzoek ‘De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren’ dat ECBO uitvoerde in opdracht van het ministerie van OCW. ECBO inventariseerde hoe de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen het beste vorm krijgt, om te komen tot 100% opleiden van studenten via samen opleiden en professionaliseren (SO&P). Tijdens de netwerkbijeenkomst ga je met elkaar over de resultaten in gesprek en ontmoet je elkaar bij het speeddaten waar je eigen ervaringen kunt delen.

Voor wie?

Coördinatoren/projectleiders partnerschap, instituutsopleiders, bestuurders, schoolopleiders, hrm-medewerkers met SO&P in de portefeuille. De netwerkbijeenkomst is enkel bedoeld voor (aspirant-)partnerschappen.

Meer informatie vind je op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Lees meer over het opleiden van docenten

Kansen voor beter benutten en behouden academische leraren in het po

Persbericht | Experiment rond diversiteit in mbo: een spannende ontmoeting

Nieuw onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs

Vragenlijst – Wat heb jij als docent nodig om je les formatief te evalueren?