Lezing | Samen onderzoekend werken aan duurzame onderwijsverbetering in het mbo

Lezing samen werken in onderwijsteams

14 januari 2022 13:00 - 14:30

Online

In het onderzoeksproject ‘Masteropgeleide docenten als aanjagers van onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit in het mbo’ worden zes masteropgeleide docenten gevolgd. Deze docenten werken samen met hun ontwerpteams aan het oplossen van eigen praktijkvraagstukken rondom onderwijskwaliteit. Wat zijn hierbij de inzichten rondom condities en acties van de docenten enerzijds en de organisatie en methodologie van co-creatie anderzijds? Dit komt aan bod in een interactieve lezing van Jeroen Rozendaal. Jeroen is onderwijsonderzoeker en hoofddocent praktijkgericht onderzoek bij het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Masteropgeleide docenten met een MLI-profiel in onderzoeksproject

De instelling van de lerarenbeurs in 2008 richtte zich op de verhoging van de onderwijskwaliteit. Dit leidde onder meer tot oprichting van een aantal nieuwe masterprofielen, waaronder die van Master Leren & Innoveren (MLI)/pedagogisch-didactisch specialist’. Dit MLI-profiel sluit goed aan bij ontwikkelingen in het werkveld en is goed te lezen als dat van een initiator en begeleider van leren en werken in opleidingsteams aan onderwijskwaliteit. Masteropgeleide docenten met een MLI-(achtig) profiel zijn een veelbelovende manier om een lerende en onderzoekende schoolcultuur te ontwikkelen en zo aan de slag de gaan met onderwijsvraagstukken.

Gastspreker Jeroen Rozendaal

Jeroen Rozendaal is onderwijsonderzoeker en hoofddocent praktijkgericht onderzoek bij het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam. Zijn specialismen liggen op het gebied van samen onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit en zelfregulerend leren.

Drieluik, Onderwijskennis.nl en Kennisverspreidingsprogramma

De lezing maakt deel uit van het drieluik dat aansluit op de themapagina ‘Leren en werken in onderwijsteams‘ op Onderwijskennis.nl. De pagina biedt je een toegankelijke en overzichtelijke stand van zaken uit de wetenschap over leren en werken in onderwijsteams. Naast de lezing bestaat het drieluik uit een podcast en een webinar.

Afgelopen jaar organiseerde ECBO drie keer een drieluik aansluitend op een themapagina op Onderwijskennis.nl Het eerste drieluik had als thema Hybride leeromgevingen. Meer over dit drieluik vind je hier terug.

Thema van het derde drieluik is Differentiatie en gepersonaliseerd leren; webinar en podcast vind je hier. De bijbehorende lezing vindt plaats op 18 januari, 15.30-17.00 uur. Aanmelden is binnenkort mogelijk.

De drieluiken en de themapagina’s zijn onderdeel van het programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs‘ dat ECBO uitvoert met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).