KNOWvember Webinar-drieluik: Mbo 1.5: ‘Het nieuwe normaal?’

KNOWvember Webinar Drieluik: Mbo 1.5: Het nieuwe normaal?

03 november 2020 15:00 - 01 december 2020 15:00

Online

Met de herstart van het mbo in september is een nieuwe periode aangebroken waarin het onderwijs zich in de 1,5 meter-samenleving opnieuw moet uitvinden. In het KNOWvember webinar-drieluik georganiseerd door ECBO kijken we terug op het onderwijs in het mbo van de afgelopen maanden. En we kijken ook vooruit: welke geleerde lessen kunnen we meenemen voor toekomstig mbo-onderwijs? Welke grote uitdagingen werden in het mbo door corona zichtbaar? Meld je aan voor het eerste webinar op 3 november. We gaan in op verschillende onderzoeken en welke uitdagingen al zijn aangepakt. Een interactief gesprek tussen experts, schoolleiding en studenten.

Programma webinars

De webinars zijn ook afzonderlijk te volgen.

 • Webinar 1 | Vooruitblik – leren en welbevinden (3 november)
  Tijdens de lockdown zijn er verschillende onderzoeken gestart en afgerond. Hoe staat het bijvoorbeeld met het leren en welbevinden van docenten en studenten? Wat vertellen die onderzoeken ons en hoe heeft de onderwijspraktijk op die uitdagingen gereageerd? ECBO-onderzoeker Thomas Lans gaat hierover in gesprek met Frank de Jong, lector bij Aeres Hogeschool en hoogleraar Responsief leren en kennis construeren bij de Open Universiteit. Ook delen een schoolleider en student hun ervaringen over deze periode: waar liggen de kansen en bedreigingen voor afstandsonderwijs?
 • Webinar 2 | Gelijke kansen (19 november)
  Wat is de invloed van COVID-19 op gelijke kansen in het mbo? Er zijn studenten die meer of minder hebben kunnen profiteren van afstandsonderwijs. Maar hoe zit het met de nieuwe mbo-studenten die instromen in een deels virtuele school? Of met studenten die de school in een uiterst onzekere arbeidsmarkt verlaten? Een goed moment om te kijken in welke mate ‘mbo 1.5’ de kansengelijkheid in het onderwijs beïnvloedt en hoe scholen daar op anticiperen.
 • Webinar 3 | Duurzaamheid (1 december)
  Biedt de coronacrisis kansen voor een groenere, duurzamere samenleving? COVID-19 liet zien dat het mogelijk is om CO2- uitstoot in korte tijd te verlagen, minder te consumeren en te reizen en wat het belang is van een groene, sociale omgeving in je eigen buurt. Het bestuur van de MBO Raad besloot Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te verankeren in de meerjarenvisie. Hoe vertalen mbo-scholen deze doelen naar het onderwijs? Hoe kunnen zij nu echt aan de slag gaan met duurzaamheid? In dit webinar gaan we hierover in gesprek met hoogleraar leren voor duurzaamheid Arjen Wals.

Wanneer?

 • Dinsdag 3 november               webinar 1  – Vooruitblik – Leren en welbevinden
 • Donderdag 19 november        webinar 2 – Gelijke kansen
 • Dinsdag 1 december                webinar 3 – Duurzaamheid

Start:  15.00 uur
Duur:  ca. 45 minuten

Meet and greet

Na het webinar is er de mogelijkheid voor een meet and greet met een van de gasten voor vragen.

Doelgroep

Studenten, docenten, adviseurs en managers.

Kennisverspreidingsprogramma

Deze webinars zijn onderdeel van kennisverspreidingprogramma uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).